De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VVTT dichtbij eerste GOUDEN partners

De VVTT neemt zich voor om in nauwer contact te treden met allerlei tafeltennisorganisaties. Daartoe heeft zij drie zogenaamde ‘pakketten’ ontwikkeld: een gouden, zilveren en bronzen pakket. De samenwerking kan met verenigingen zijn, maar ook andere instellingen die het opleiden in tafeltennis een warm hart toedragen zijn van harte welkom. Voor de VVTT is dit een extra mogelijkheid om door het land heen in contact te komen met haar leden én potentiële leden.

Met GTTC Groningen is de VVTT erg dichtbij een gouden partnerschap. De laatste puntjes worden nu op de i gezet in bestuurlijke kring in Groningen. Het voornemen is om dit jaar een interne en een externe bijscholing te doen. Alle zeven trainers van GTTC worden ook lid van de VVTT – en daarmee NLcoach. Eveneens krijgen de kaderleden ons (pas weer verschenen) vakblad VISIE.

Op dit moment wordt met verscheidene andere instellingen gesproken over samenwerking. Benieuwd naar de mogelijkheden om met de VVTT tot een wederzijdse meerwaarde te komen? Neem contact op Luc Janssen via luc@vvtt.nl; wij zijn van harte bereid om eens langs te komen!