De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Service

De VVTT heeft een website met een ledendeel voor alle VVTT leden waar extra informatie te vinden is op tafeltennisgebied.  Alleen leden kunnen op het ledendeel en kunnen daarmee inzage krijgen in alle Visies en trainersbrieven. Het is niet toegestaan om Visies en trainersbrieven te verspreiden. Visies en trainersbrieven zijn alleen voor eigen gebruik door onze leden.

In het onderdeel forum kunnen de leden met elkaar discussiëren over allerlei tafeltennis- en trainingsgerelateerde zaken.

In het onderdeel media kun je filmpjes en foto’s plaatsen, bijvoorbeeld om te laten zien hoe een bepaalde slag getraind kan worden.

Vooralsnog zijn zowel forum als media nog niet beschikbaar. Wij zijn nu bezig met verbeteringen voor deze website.