De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Missie, Visie en doelstellingen


 

Missie

Wij staan ervoor de positie van tafeltennis in het Nederlandse sportlandschap en van de gediplomeerde tafeltennistrainer in de tafeltenniswereld te verbeteren. De trainer is één van de belangrijkste schakels wanneer het gaat om het behoud van leden en voor het behalen van prestatieve resultaten.

 

Visie

Tafeltennis is een snelle sport waarbij de situatie iedere seconde meerdere malen verandert. Een tafeltennistrainer zal veranderingen als een uitdaging ervaren en daarmee om kunnen gaan. Het aantal vrijwilligers in de sport neemt af. Daar kunnen we niet omheen. De VVTT ziet de daaruit voortvloeiende noodzakelijke professionalisering als een kans om de kwaliteit van de organisatie en de positie van de trainer te vergroten. Wij willen graag een gelijkwaardige relatie met de NTTB, waarbij de onafhankelijkheid van de VVTT belangrijk is.

Waarden

Tafeltennis – De passie voor tafeltennis zal bij de VVTT in haar activiteiten centraal staan.

Realistisch – De VVTT streeft naar vooruitgang en professionalisering, maar wil daarbij wel haalbare doelen stellen.

Actief – De VVTT wil een actieve vereniging zijn voor haar leden en het aantal leden dat betrokken is bij de activiteiten van de vereniging vergroten.

Innovatief – De VVTT wil dat een deel van de technische bijeenkomsten, de artikelen in VISIE en de bijdragen in de nieuwsbrief een duidelijk innovatief karakter hebben.

Nederlands – We willen uitgaan van de sterke Nederlandse eigenschappen, zoals ruimte voor creativiteit en eigen invulling.

Educatief – Een belangrijk deel van de activiteiten is gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de Nederlandse tafeltennistrainers.

Respectvol – Wij willen dat de leden van de VVTT respectvol met elkaar omgaan.

Doelstellingen 2012

Betere interne en externe communicatie:

  • Nieuwe website – Wij willen in het eerste kwartaal van 2012 een nieuwe moderne website lanceren.
  • Nieuwsbrief – We willen in 2012 minimaal 4 nieuwsbrieven uitbrengen.
  • VISIE – We willen dat er in 2012 minimaal één VISIE uitkomt.

 

Verbeteren relatie met de NTTB – Op dit moment staat de relatie met de NTTB onder grote druk. Wij willen de relatie met de NTTB graag herstellen; uiteraard willen we dat de relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en hechten wij grote waarde aan onze onafhankelijkheid.

Verder uitbouwen van de organisatie voor bijscholingen – In 2011 hebben we een start gemaakt met de professionalisering van de organisatie van onze bijscholingen, waarbij we in het kader van de partnerovereenkomst met de NTTB ook de regionale bijeenkomsten zijn gaan organiseren. In 2012 willen we deze organisatie verder uitbouwen en verbeteren. We willen daarbij minimaal 2 landelijke en 8 regionale bijeenkomsten organiseren (waarbij er minimaal één bijeenkomst in iedere NTTB-afdeling wordt gehouden).

Interne organisatie – We willen in 2012 de interne organisatie helemaal op orde hebben:

  • Ledenadministratie: de ledenadministratie is overgebracht naar een professioneel softwarepakket; we willen in 2012 zorgen dat deze ook helemaal goed is en dat alle betrokkenen daar op afstand bij kunnen (uiteraard zonder dat anderen er toegang toe hebben).
  • Financiële administratie: op dit moment hebben we te maken met een achterstand in de financiële administratie. We willen deze in 2012 helemaal hebben ingelopen.
  • Grotere betrokkenheid van de leden – Op dit moment zijn ongeveer 5 leden daadwerkelijk betrokken bij de organisatie van de diverse activiteiten van de vereniging. Wij willen dat aantal in 2012 minimaal verdubbelen.