De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VISIE abonnement

VISIE is een vaktijdschrift voor trainers, coaches, docenten, spelers en andere geïnteresseerden in de tafeltennissport. Dit tijdschrift behandelt tafeltennisonderwerpen, zoals trainingsinzichten, tactische elementen, interviews met trainers en spelers, oefenstof en leestips. Een abonnement op VISIE is inbegrepen bij het lidmaatschap van de VVTT. Naast de VISIES krijgen leden ook trainersbrieven. Dit zijn digitale brieven met linkjes naar filmpjes of websites met meer informatie. Deze digitale brieven worden naar het mailadres gestuurd.

Wie een los abonnement wil bestellen van de VISIES en trainersbrieven kan zich via het aanmeldformulier opgeven en daarin aangeven dat het gaat om een los abonnement. Een los jaarabonnement op de VISIES en trainersbrieven gaat -naar verwachting- € 60 kosten. Voor het exacte bedrag kunt u navraag doen bij de penningmeester door het sturen van een mail.

Aanmelding VISIE-abonnee: