De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag TT4-TT5 bijscholing “Impliciet leren”

Op zaterdag 14 januari werd op Papendal een technische bijscholing georganiseerd voor tafeltennistrainers met een TT4- en TT5-licentie. Onderwerp van de dag was Impliciet leren en in de persoon Martijn Nijhoff vonden we een ons al bekende inleider; hij had op het eerste tafeltennistrainerscongres al een interessante presentatie gegeven. Dat vroeg toen al om meer!

Differentieel leren

Het was ook voor het eerst dat er gekozen werd voor deze opzet van bijscholen aan TT4 en TT5. In het verleden droegen TT5-trainers zelf zorg voor hun licentiebehoud door jaarlijks bijeen te komen om via scholing en intervisie relevante onderwerpen uit te diepen. Nu was er de wens om dit groter te trekken en ook TT4-trainers te betrekken. Of het lag aan de instroom van TT4-trainers weet ik niet, maar wat de deelnemers in elk geval waardeerden, was de praktische insteek. Eerst was er een korte inleiding op het onderwerp, waarna in de tafeltenniszaal door groepjes werd gepoogd om dwangstelling-, eindpunt- en externe focusoefeningen te verzinnen op basis van een casus. Dit stramien herhaalde zich na de lunch in het sportrestaurant waarbij nu gekeken werd naar oefeningen passend bij differentieel leren en random practice. Na afloop gaven de deelnemers aan dat zij de dynamische, open interactie van de groep waardeerden, waarbij de tip wel was om volgende keer nog praktischer te worden. Voor herhaling vatbaar!

[ Wat bij differentieel leren juist weer niet de bedoeling is! ]