De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Geslaagde bijeenkomst talentherkenning en –ontwikkeling

 Zondag 14 juni waren wij te gast bij ttv BIT.NL in Ede. Hoewel wij in eerste instantie een tweedaagse bijeenkomst gepland hadden moesten wij door het verschuiven van een aantal toernooien nogal improviseren. Met de medewerking van alle betrokkenen konden wij er echter alsnog een zeer geslaagde bijeenkomst van maken.

 
Irene Faber vertelde de deelnemers in de ochtend haar bevindingen over talentherkenning.  In haar promotieonderzoek zoekt zij naar de sleutelfactoren voor het excelleren binnen de tafeltennissport. Zij onderzoekt of het mogelijk is om bij kinderen op die jonge leeftijd voorwaarden en/of voorspellende factoren voor succes te vinden.

20150614_100703Talentherkenning is en blijft echter een complex thema. Hoewel de deelnemers er veel van opgestoken hebben was en is het ook wel duidelijk dat het zeer afhankelijk is welke ogen er naar een speler kijken, in welke omstandigheden deze speler verkeerd voor wat betreft omgeving, ouders etc en welke trainer het pad van de desbetreffende speler kruist. Om met de woorden van Irene te spreken bestaat er geen “receptenboek talentherkenning”.

Na de voortreffelijk verzorgde lunch was het de beurt aan Theo Rieken, Luc Janssen en Marcel Kraa om hun bevindingen te delen over het ontwikkelen van talent. In (te korte) workshops had elke trainer gekozen voor een aparte invalshoek. Theo had voor de praktijk gekozen terwijl Luc juist inging op de klik met speler, ouders en de rol van de vereniging. Marcel liet weer duidelijk zien hoe belangrijk de fysieke ontwikkeling in de tafeltennissport tegenwoordig is. 

Na afloop van de workshops was er een forumdiscussie o.l.v. Rinie Kling waarbij nog vragen gesteld konden worden aan de 4 inleiders.

Alle deelnemers ontvangen t.z.t. nog het verslag van Frank Paasschens en het door de inleiders beschikbaar gestelde materiaal.

Hoewel de belangstelling wel wat beter had gemogen was het toch een meer dan geslaagde bijeenkomst. Volgend jaar gaan wij weer voor een weekeinde.

Hierbij bedanken wij de inleiders voor hun bijdrage en de vereniging BIT.NL voor hun gastvrijheid.

Frank du Bois