De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Ralf Kosters boeit trainers met Newton

Zaterdag 24 mei is de technische bijeenkomst geweest over ‘Biomechanica: efficiënt en effectief tafeltennis leren’. De ruim twintig aanwezige trainers kregen door Ralf Kosters een interessante en vaak verhelderende workshop voorgeschoteld.

Wetten van Newton

Ralf Kosters was speciaal gevraagd voor deze bijeenkomst vanwege zijn ervaring als bewegingsagoog/psychomotorische therapeut binnen de neurorevalidatie, en zijn activiteiten als fysiek-trainer bij de NTTB. Kosters begon met een theoretisch gedeelte over de basisprincipes van de biomechanica volgens de wetten van Newton:

  • een voorwerp waarop geen uitwendige krachten werken is in rust of voert een eenparige rechtlijnige beweging uit;
  • De verandering van de beweging is recht evenredig met de resulterende kracht en volgt de rechte lijn waarin de kracht werkt;
  • actie —> reactie.

Kinetische keten

Daarna ging Kosters specifieker in op de kinetische keten bij het tafeltennis: de opvolgende bewegingen die een tafeltennisser bijvoorbeeld bij de uitvoering van de forehand-topspin uitvoert en de samenhang van die bewegingen. Doel voor de aanwezige trainers was inzicht te krijgen, hoe die keten globaal in elkaar zit en daardoor ook waarom een speler een bepaalde beweging maakt.

Inzicht in die keten geeft een trainer een instrument om bij een speler de meest effectieve beweging aan te leren. Maar even belangrijk is het voorkomen van blessures, doordat het niet meedoen van een beweging in die keten eerder opgemerkt wordt. Daardoor kan een trainer de oorzaak van een blessure (maar uiteraard ook van een verkeerde uitvoering van de slag) herkennen en aanpakken.

Goed begin van een belangrijk onderwerp

In groepjes werden de deelnemers ten slotte aan het werk gezet om zelf te ervaren, hoe de kinetische keten bepalend kan zijn voor het aanpassen van een slag. Een goed einde van een belangrijk aspect in de tafeltennisleer: tafeltennis als fysieke sport, die gebaat is bij een fysieke component.

Nijmegen-620x400