De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Het Gebruik van Hulpmiddelen en Dwingende Middelen bij Tafeltennis

Inleider: Niels Aarden en Peter Heystek
Datum: 15-12-2007
Locatie: Houten

Tafeltennis is een zeer moeilijke technische sport. Het (aan-)leren van de verschillende technieken kost veel tijd en energie. Met behulp van verschillende hulp- en/of dwingende middelen maakt het een stuk ge­mak­ke­lij­ker om die technieken sneller en beter aan te leren en te verfijnen. Tijdens deze bijscholing komen ver­schil­len­de middelen aan bod waarmee trainers aan de slag kunnen.

Niels Aarden en Peter Heystek hebben met name tijdens de A- en B-opleidingen veel ontwikkeld op het ge­bied van hulpmiddelen en dwingende middelen. Hoe langer zij over het aanleren van de technieken spra­ken des te meer ideeën ze kregen. Uiteraard hebben ze niet alles zelf verzonnen; in de loop der tijd neem je ook ideeën van andere trainers over en deze ideeën werden weer aangepast aan de eigen stijl van training ge­ven. Tafeltennis is een sport waar herhaling van bewegingen erg belangrijk is. Als je een forehand-topspin veel moet spelen dan kan dat op een gegeven moment saai worden. Niels en Peter zorgen er dan voor via allerlei verschillende spelvormpjes de motivatie en inzet op peil te houden. Daarnaast stimuleren zij zoveel mo­gelijk de spelers zelf na te denken over hun eigen bewegingspatronen.


Niels Aarden is docent lichamelijke opvoeding en sportmasseur; hij beoeftent deze beroepen sinds 1998. Hij is B-trainer sinds 2006 en zijn specialisatie is va­riatie in het gebruik van spelvormen binnen tafeltennis op alle gebieden (voor­al conditionele en coördinatieve vaardigheden, techniek en tactiek).
Niels is in 1995 bij TTV Dordrecht begonnen met het geven van training, en van­af 2002 gediplomeerd. Vanaf augustus 2006 is Niels hoofdtrainer bij Shot’65 (Zwijndrecht). Het eigen spelniveau van Niels is ongeveer derde di­vi­sie.

Peter Heystek is al 28 jaar werkzaam als gas-, water- en technisch in­stal­la­teur. Hij is 8 jaar geleden begonnen met training te geven bij TTV Dordrecht. Hij heeft ook training gegeven bij FVT in Rotterdam. Inmiddels heeft Peter de B-opleiding als tafeltennistrainer met goed gevolg af­ge­rond. Het hoogste niveau dat hij heeft gespeeld is tweede divisie. Zijn hoogte­punt als speler is het bereiken van de finale bij de C-meerkampen. Zijn voorlopige hoogtepunt als trainer beleefde Peter in de voorjaarscompetitie van 2007: het meisjesteam van TTV Dordrecht werd landskampioen.