De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag themabijeenkomst Afdeling Noord

 In navolging van afdeling ZuidWest organiseerde afdeling Noord op zondag 5 oktober 2014 in samenwerking met de Vereniging van Tafeltennistrainers (VVTT) een themabijeenkomst bij TTV Midstars uit Middelstum die bestond uit twee delen.

Indien uw afdeling interesse heeft in deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met  Frank du Bois

1.       Een discussiebijeenkomst met als thema: ALLEEN VERLIEZEN OF LIEVER SAMEN WINNEN? Met als doel te komen tot het samenwerken aan de ontwikkeling van technisch beleid van de verenigingen in afdeling Noord.

2.       Voetenwerk, de basis voor een goede techniek.

De VVTT vaardigde Theo Rieken af om beide thema’s te verzorgen.

ALLEEN VERLIEZEN OF LIEVER SAMEN WINNEN?

10711056_389495637868530_8024430515731976512_nAan de discussie namen naast de 16 aanwezige trainers de voorzitter, Wieb Roffel, penningmeester Jan Janssen en bestuurslid Jeugdzaken, Wouter Fokkens, aan deel. De laatste tekende ook voor de organisatie.

Aan de hand van stelling ‘Samen trainen en wedstrijden spelen met spelers van verschillende verengingen plukt iedereen (spelers, trainers, verenigingen en NTTB) zijn vruchten van’. In een levendige discussie met best practice voorbeelden kwam duidelijk naar voren dat samenwerking noodzakelijk is om niet verder af te dalen in het aantal leden (in 10 jaar van ongeveer 4000 tot 1856 leden!!). Voldoende ideeën  kwamen naar voren, maar het zal nog wel enige tijd vergen om deze om te zetten in beleid.  Duidelijk kwam naar voren dat voor alle verenigingen, van groot tot klein, de aanwezigheid van een trainer noodzakelijk is. De trainer werd gezien als het cement van de verenging. Ook werd er duidelijk dat het cultuur binnen een club zeer belangrijk is voor het voorbestaan van een club.

Vanuit de opgestelde stimuleringsfondsen zijn het afgelopen jaar twee projecten met als thema  samen trainen uitgevoerd. Eén project krijgt in ieder geval een vervolg, het ander project kijkt nog waar de mogelijkheden zijn om door te gaan. Het is goed om vast te stellen dat afdeling Noord met o.a. stimuleringsfondsen de terugloop van leden een halt wilt toeroepen (zie website afdeling Noord)

Na afloop van een zinvolle discussie was er, dankzij de vrijwilligers van TTV Midstars, een heerlijke soep met broodjes.

Na de pauze kon het trainingspak aan om het tweede deel in de praktijk te ervaren. Theo liet de aanwezige trainers kennis maken met de moderne opvattingen t.a.v. het voetenwerk. Na de kennismaking werd de gelegenheid gegeven om vragen te stellen aangaande het aanleren of corrigeren van voorkomende fouten bij het voetenwerk. Ook hier een goede inbreng van de deelnemers onder leiding van een enthousiaste docent. Een ieder gaf wel aan een of meerdere tips mee heeft gekregen waarmee de trainingen effectiever kunnen worden uitgevoerd. Met al om al een zeer productieve dag.

Afdeling Noord vond de samenwerking met VVTT zeer geslaagd en ze staan open voor een vervolg in 2015.