De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Succesvolle themabijeenkomst in Zuidwest

Op vrijdag 20 juni heeft ZuidWest samen met de VVTT een themabijeenkomst voor technisch kader georganiseerd. De 19 deelnemers vertegenwoordigden meer dan 10 verenigingen. Onder hen waren ook de regionale bondstrainers Rob Kremers en Stefan Heijnis.

zuidwestDe bijeenkomst bestond uit 4 delen:

·     informele kennismaking met een broodje
·     themadiscussie
·     technische bijscholing over serveren en ontvangen
·     korte evaluatie en informele afsluiting
Deze bijeenkomst is voortgekomen uit de wens van de ZuidWest trainers en ook van de VVTT om het (technisch) kader van verenigingen beter te leren kennen.

Theo Rieken leidde zowel de themadiscussie als de technische bijscholing. Bij de bijscholing werd hij ondersteund door Rob Kremers en Stefan Heijnis.
Ook VVTT-voorzitter Luc Jansen was aanwezig bij de opening. Hij gaf aan dat de VVTT de samenwerking en de kennis wil bevorderen. De belangrijkste rol van de trainer is het overdragen van de passie voor tafeltennis. Dit willen we onder ander doen middels dit soort bijeenkomsten. Hij bracht voor iedereen een exemplaar van de kersverse editie van het VVTT-tijdschrift VISIE mee.

Themadiscussie
Het doel van de avond was technische samenwerking. Andere samenwerking (organisatorisch) is ook belangrijk, maar daar ging het nu niet over.

Theo opende met de vraag: Wat zijn belangrijke voorwaarden voor het behoud van (jeugd)leden?

Hierop brandden de deelnemers los. De conclusie was: de twee belangrijkste zijn plezier en vooruitgang tafeltennisniveau (ieder op zijn/haar eigen niveau).

Daarna volgde de stelling: Samen trainen met spelers van verschillende verenigingen, daar plukt iedereen (spelers en trainers) de vruchten van.

Ook dit leidde tot veel reacties. Deze zijn genoteerd. Uiteraard waren er voorstanders en tegenstanders. Door er open over te praten ontstonden ook nieuwe ideeën. Het is de bedoeling om de input van deze discussie na de zomer gaan gebruiken.

Technische bijeenkomst
O.l.v. Theo Rieken met assistentie van de afdelingstrainers Stefan Heijnis en Rob Kremers werd het thema Serveren en Ontvangen met veel passie aangeboden. Na een korte inleiding ging iedereen enthousiast in de praktijk aan de slag. Een leerzame en inspirerende bijeenkomst.

Afsluiting

Bij de afsluiting gaven de deelnemers zowel de themabijeenkomst als de technische bijscholing een heel dikke voldoende.

Voor de VVTT, de regionale bondstrainers en voor mezelf was het een goede manier om met elkaar bezig te zijn met onze passie voor tafeltennis. Er was veel interactie (ook bij de technische bijscholing). Nu gaan we op zoek naar “hoe verder”. Dit natuurlijk ook SAMEN.

Als je geïnteresseerd bent in het vervolg kun je contact opnemen met ondergetekende.

 Met sportieve groet,

 Ineke de Graaf

e-mail: graaf@nttb-zuidwest.nl