De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Drukke avond Theo Rieken tijdens geslaagde bijscholing in Weert

Drieëntwintig enthousiaste trainers namen op woensdag 11 januari in de zaal van TTV Megacles deel aan een bijscholing die de VVTT (Vereniging voor Tafeltennistrainers) in samenwerking met de SLT (Samenwerking Limburgse Tafeltennistrainers) organiseerde.

Deze bijscholing was een vervolg op de geslaagde bijeenkomst die vorig jaar ook in Weert werd gehouden. Vanzelfsprekend was het overkoepelende thema van deze avond hetzelfde: aanleren en corrigeren van techniek, voetenwerk en slagen voor beginners en gevorderden. Het grote verschil met de vorige bijeenkomst was echter dat de trainers in de praktijk konden ervaren op welke wijze dat aangeleerd zou kunnen worden en dat er diverse methodes zijn om fouten en tekortkomingen  te corrigeren.

Theo Rieken (ex-opleidingsfunctionaris van de NTTB) in het verleden coach van diverse topspelers onder wie Trinko Keen en Emilie Noor en tegenwoordig nog adviseur van een aantal RTC-spelers was de inleider. Verder is Theo nog steeds nauw betrokken bij het ontwikkelingsprogramma van Roel Bogie (Nederlands grootste talent). Theo zorgde in samenspraak met Wiel Schers (SLT) voor de samenstelling en de invulling van het programma.

Het grote aantal deelnemers bezorgde Theo een drukke avond. De deelnemers werden in drie groepen verdeeld, om vervolgens bij één van de tafels gaan te staan waar meerballentraining werd gegeven door Anco Balfoort, Huub Thijssen en Wiel Schers. Aan de hand van de oefeningen konden de deelnemers zien op welke wijze er aangeleerd kon worden maar ook hoe men het beste zou kunnen corrigeren. Vanzelfsprekend kwamen ook de nodige ideeën van de deelnemers zelf. En daar waar nodig was het Theo Rieken die met veel enthousiasme en gedrevenheid bij elke groep zijn kennis en ervaring probeerde over te dragen naar de deelnemers. Ook de drie meerballentrainers hielpen Theo met het beantwoorden van de vele vragen over aanleer- c.q. corrigeermethodes die werden gedemonstreerd.

Tijdens het tweede gedeelte (na de pauze) mocht een zestal gevorderden zijn kwaliteiten laten zien ten overstaan van de grote groep deelnemers. In deze groep ging het meer om de waarneming van de fouten van de spelers, de wijze van bewegen en hoe je spelers kunt overtuigen van bepaalde correcties. Tenslotte demonstreerde Theo op één tafel op welke wijze trainers met de verschillende tekortkomingen van spelers en de daaruit voortvloeiende fouten gecorrigeerd kunnen worden. Verder verdient de groep deelnemers ook een pluim door met vragen te komen waardoor Theo volop de gelegenheid kreeg om zijn kennis over te brengen.

In zijn slotwoord dankte Wiel Schers Theo Rieken namens alle aanwezigen, omdat hij weer naar Limburg was gekomen om zijn kennis en ervaring die hij heeft als trainer wist te delen met een mooie groep deelnemers (variërend van jong tot iets ouder, een leuke mix). Zij kunnen nu weer met een grotere bagage aan kennis volop aan de slag. Wij danken ook de zes kinderen en de zes gevorderden spelers die zich voor deze avond beschikbaar stelden.

De SLT is blij dat ook deze bijscholing weer heeft moge bijdrage aan de ontwikkeling van de Limburgse tafeltennistrainer. Voor degenen die vanwege een goede reden verhinderd waren is het jammer dat ze er niet bij waren en voor diegene die het niet nodig vinden om zich te ontwikkelen een gemiste kans.

Wiel Schers (namens de SLT)