De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Evaluatie geslaagd jubileumsymposium VVTT

 Evaluatie jubileumsymposium VVTT 24- en 25 mei 2013

 Het met 32 deelnemers zeer geslaagde jubileumsymposium van de VVTT heeft  ook al weer een evaluatie opgeleverd. 23 deelnemers, dat is 72%, hebben de moeite genomen de organisatie deelgenoot te maken van hun bevindingen.

 Positieve zaken die er uit springen waren o.a.:

 De inzet van acteurs tijdens de bijeenkomst van Rico Schuijers. Daarnaast werd het zeer gewaardeerd dat enkele collega’s zich kwetsbaar op durfde te stellen en deelnamen aan het rollenspel met de acteurs.

 Ook werd het innovatieve onderwerp differentieel leren over het algemeen goed gewaardeerd. Op de vraag of een meerdaagse bijeenkomst over dit onderwerp gewenst zou zijn antwoorden 16 met ja, 6 nee en 1 deelnemers wist het nog niet. Wellicht iets voor de toekomst.

 Op de vraag of men vaker een weekeinde zou moeten organiseren werd massaal met ja geantwoord. Alle 23 deelnemers spraken zich hier duidelijk voor uit. Naast het programma werd ook het contact met de collega’s zeer op prijs gesteld.

 Over de organisatie, het verblijf in Hotel Van der Valk en het programma was men over het algemeen uitstekend tot goed te spreken.

 Ook is er door de deelnemers weer een flink aantal onderwerpen voor toekomstige bijeenkomsten aangedragen. Hoewel sommige onderwerpen nog vrij recent aan bod zijn geweest en andere zich wellicht niet helemaal lenen voor een technische bijeenkomst nemen wij alles in overweging.

 Verbeterpunten werden er ook aangegeven:

 De deelnemers gaven heel duidelijk aan dat meer afwisseling tussen theorie en praktijk tijdens de bijeenkomst differentieel leren van Marco Fehl gewenst was en dat er wel wat meer diepgang en onderbouwing in had gemogen.

 Een aantal had ook graag een betere bewegwijzering naar de diverse locaties willen zien.

 Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar.

Alle deelnemers hebben de evaluatie via de mail ontvangen.

 Voor het verslag van Ying-Fu Li over het jubileumsymposium, klik hier

Tot de volgende bijeenkomst.

Frank du Bois