De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag brainstormsessie over technische bijeenkomsten/bijscholingen

Tijdsduur v/d bijeenkomsten?

Welke dagen en welke periodes hebben voorkeur?

Welke onderwerpen is behoefte aan? Mogelijke onderwerpen zijn: Mentale training, Aandacht & concentratie, Video-analyse, wedstrijdgerichte training/voorbereiding, Meerballen, fysieke opbouw bij jeugdspelers, Servicetraining, communicatie trainer-speler(s), korte, middenlange en lange termijn cyclus voor selecties, opbouw van een selectie, verschil in opleiden van jongens en meisjes, differentieel leren, enz.

Voor welk niveau ligt de grootste behoefte (trainer 1,2,3,4,5)?

Hoe frequent geven we bijscholingen?

Hoeveel bijscholingen per jaar en verhouding landelijk/regionaal?

Welke plaatsen en locaties hebben voorkeur?

Wat zijn reële tarieven voor bijscholingen (onderscheid naar niveau en inhoud)?

Moet er een maximum zijn aan het aantal deelnemers per bijscholing?

Welke vormen van bijscholing bieden we aan? Klassieke bijscholing, trainersdagen, workshops, groepsopdrachten, individuele training/bijscholing enz.

Welke manieren gebruiken we om trainers en clubs (evt. spelers) enthousiast te maken om deel te nemen? Wat beogen we met de bijscholingen?
 
Brainstorm over de trainersdag midden/eind december:
 
Ondanks de korte tijd om goed te kunnen discussieren zijn we tot de volgende punten gekomen.
Belangrijkste reacties uit de groep: Ik heb mij zoveel mogelijk van commentaar onthouden en ben slechts op 1 punt even kort ingegaan 
Technische bijeenkomsten/bijscholingen zijn te duur! Te hoge kosten voor enthousiaste (beginnende t/m gevorderde) trainers en bestuurders.
Te weinig nieuwe info over nieuwe ontwikkelingen in TT (technieken, trainingsleer, omgaan met stoornissen bij kinderen, omgaan met mentale en/of motivatieproblemen). Ongeveer de helft van de deelnemers hebben het gevoel dat ze nog steeds de zelfde zaken horen als 10 jaar terug. 
Veel meer behoefte aan praktijkgerichte cases in de zaal. Theorie is wel behoefte aan, maar dan liever vooraf, zodat iedereen het zelf van tevoren kan voorbereiden.
Kleinere groepen! Alle deelnemers uit mijn themagroep hadden graag meer op de materie en details van de training van Theo willen ingaan. Dit gold voornamelijk voor de training van Theo, maar ook in de vragen aan de ouders.
Het is voor bijna alle deelnemers onduidelijk hoe de relatie tussen de VVTT en de NTTB nu is en vooral ook wat voor een effect dit heeft op het licentie systeem. Kan deze technische bijeenkomst (en ALV) eigenlijk gebruikt worden voor behoud van licentie? 
Het is de deelnemers nog niet erg duidelijk hoe de VVTT opereert en welke rol zij voor trainers speelt. In hoeverre is lidmaatschap noodzakelijk? Overigens is men in onze groep (maar die teneur was overal voelbaar meende ik te proeven) zeer slecht te spreken over de NTTB als orgaan binnen opleidingen, licentiebeheer en vooral ook communicatie.
 
Als eindconclusie wil ik nog enkele punten verduidelijk/aanstippen.
Terugkomend op het punt dat de technische bijeenkomsten/bijscholingen als te duur worden ervaren:
Ik heb hier vanuit mijn optiek 3 punten benoemd.
1. Het is de bedoeling om tafeltennistrainer als vak te (gaan) beschouwen. 
2. Ik heb een rekensommetje (basaal) gemaakt welke voorbereidingstijd en kosten er zijn en ter vergelijking tarieven vanuit andere sporten en kunsten en hobby’s gemaakt. (Tafeltennis/de bijeenkomsten van de VVTT springer er niet uit als zijnde de duurste of de goedkoopste)
3. Ik heb de deelnemers voorgehouden clubs hierbij te betrekken. Maak afspraken met de club over betaling van (een deel van) de kosten. Hiervoor zijn tal van mogelijkheden (extra training of clinic geven, het nut van kennisuitbreiding laten inzien, enz.). 
Ik denk zeker ook dat de kwaliteit van de bijscholingen omhoog kan, dat moet ook altijd ons doel zijn. Verder denk ik dat we veel winst kunnen boeken door naar de achterban een duidelijker profiel te krijgen. 
Waarom wil jij als trainer/bestuurder/club of andere partij bij ons horen?
We hebben hier al behoorlijke stappen in gezet:
A. Website
B. Visie en nieuwsbrief
C. Sterkere werkgroep, meer kwaliteit, enthousiasme
D. Samenwerking met menereis
E. Diversen
 
Nu zijn we wat mij betreft toe aan vervolgstappen:
I. Duidelijker profiel
II. Verbetering van kwaliteit bijscholingen (communicatie vooraf, praktijkgericht, afstemmen van thema’s op behoefte bij trainers).
III. Het uitdragen van het trainerschap als vak.
 
Ik hoop dat alle trainers hieraan een invulling kunnen geven, hoe meer mensen meedenken hoe sneller het gaat!