De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag brainstormsessie over Visie

We hebben het gehad over de mogelijke onderwerpen van een visie, de discussie gehad wat er op de site zou moeten en wat in Visie. Daarnaast hebben we het gehad over of een themanummer wenselijk is of niet en over mogelijke vaste rubrieken.

Wat betreft themanummers: de voorkeur gaat uit naar een breed thema waar nog veel verschillende onderwerpen mee verwerkt kunnen worden, maar wat toch iets overkoepelends kan zijn, zoals innovatie in tafeltennis. 
Als een mogelijkheid wordt ook gezegd dat je elke visie een bepaald vast onderwerp, zoals Warming-Up kunt laten behandelen door verschillende trainers.
De discussie wat er op de site moet en wat er in Visie moet, wordt uiteindelijk beslist met dat er in Visie vooral tafeltennis inhoudelijke artikelen moeten komen, en dat de minder inhoudelijke zaken naar de website moeten. Ook verslagen van bijeenkomsten kunnen op de site geplaatst gaan worden. 
Mogelijke onderwerpen voor toekomstige visies die onder meer genoemd zijn:
Training geven/coachen van starters naar prestatiesporters
Hoe blijf je leuk/interessant training geven?
Ontwikkeling van talent
Krachttraining/conditie
Wat doen de bondcoaches?
Omgaan met materiaal
Tafeltennis als sport
Spelers met een beperking
Leiding geven aan een groep
Magneetclubs in de regio