De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag brainstormsessie over samenwerkingen

Er is gesproken over mogelijke samenwerkingen. De discussie is vooral gevoerd over het licentiesysteem van de NTTB en de rol van de VVTT hierin. De conclusie hierover is dat de VVTT de opzet en uitwerking van het licentiesysteem duidelijk aan onze leden kenbaar moeten maken. Dit is niet de taak van de VVTT maar wel gewenst door de onze leden

 
Bonden:
De vraag was of het niet mogelijk en zinvol zou zijn om met de trainersverenigingen van andere racket-sportbonden samen te werken bijvoorbeeld op gebied van bijscholingen. We zullen uitzoeken of bonden trainersverenigingen nodig hebben en hoe het bij andere bonden geregeld is.
 
NL Coach:
Uit de sessie bleek dat niet alle leden op de hoogte zijn van het aanbod van NL Coach. Wellicht is het nuttig om het aanbod ook onder de aandacht van de leden te brengen. 
 
VDTT:
De vraag was of het mogelijk was om korting te krijgen op de vakliteratuur van de VDTT (Trainerbrief/TischtennisLehre). Wij krijgen al korting op de bijscholing in Grenzau. Maar, niet gevraagd is altijd mis. Vacaturebanken van VVTT en VDTT zijn voor leden van beide verenigingen opengesteld. Leden krijgen korting op bijscholingen van de andere vereniging. VVTT gaat in samenwerking met VDTT een internationaal symposium/workshop over breedtesport houden in 2013 of 2014. Uitwisseling artikelen wederzijdse vakbladen.