De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag brainstormsessie over de website

Tijdens de brainstormsessie na afloop van de ALV hebben we het gehad over de rol van Social Media en de website van de VVTT.

We hebben sinds kort een nieuwe website. Nu staat er vooral nog oude informatie op. De bedoeling is dat deze bijgehouden wordt en up to date is. Met de nieuwe website is dat een stuk makkelijker te realiseren. Tevens is er ruimte voor sponsoren en een forum. Ook is er de mogelijkheid informatie te delen voor leden en niet-leden omdat je via een login op de site kan.

De brainstorm sessie was er voor bedoelt om te kijken naar verschillende mogelijkheden om trainers te bereiken en hoe we de site zo interessant mogelijk kunnen maken voor medetrainers.

De volgende opties kwamen naar voren.

          Er zou een apart lidmaatschap voor verenigingen kunnen komen. Verenigingen zouden dan op een speciale vacaturebank kunnen kijken naar eventuele trainers voor de vereniging. Hierbij zou ook een kaart gebruikt kunnen worden, zodat verenigingen op regio kunnen zoeken.

          Een aparte database met oefeningen, dit zou in het forum kunnen waardoor je ook levendige discussies kan krijgen over de inhoud en de toepassing van oefeningen.

          Iedereen was het erover eens dat wanneer je een succesvolle website wilt hebben er vaak nieuwe informatie te zien moet zijn, dit geld zelfs nog meer voor Social Media.

          Via de website/forum zou er ook een vraag en aanbod deel kunnen komen voor trainers. Trainers kunnen aangeven wanneer ze training geven zodat andere een keer kunnen komen kijken, of trainers die juist op zoek zijn naar een openbare training bij anderen. Zo versterk je de band en kan je van elkaar leren.

          Belangrijk is ook dat er veel artikelen op site komen, dit kunnen ook artikelen in vertaald uit het Duits of Engels kunnen zijn.

          Om de website praktisch te maken moet er ook een goede zoekfunctie komen.

          Om veel bezoekers te krijgen is het ook wenselijk dat we verenigingen benaderen om een link van onze website op hun site te zetten.

          Wanneer mensen vragen stellen op het forum zal het motiverend werken als er snel antwoord komt.

Uiteindelijk komt het er dus op neer dat wanneer je veel leden op de site wilt krijgen je veel informatie moet aanbieden, theoretisch en ook praktisch. Verder zullen we proberen het forum zo actief mogelijk te krijgen.

Een mooie uitdaging waarbij zowel de werkgroep als de leden een actieve rol in kunnen spelen!