De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Succesvolle VVTT-bijeenkomst in Nijmegen

De VVTT heeft afgelopen weekeinde in Nijmegen een succesvolle bijeenkomst  georganiseerd. Naast de technische bijeenkomst werd ook de algemene ledenvergadering gehouden. Daarin werd Jacob hen Have gekozen als bestuurslid. Jacob zal in het bestuur de functie van secretaris bekleden. Door deze benoeming is het kader van de VVTT verder versterkt en is de VVTT goed op weg steeds meer leden te betrekken bij de vereniging. Jacob is werkzaam bij Menereis, de tafeltennisspeciaalzaak in Soest. Daarnaast is hij nu bezig met de Trainer-4 opleiding.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd ook Jacek Offierski in het zonnetje gezet. Jacek heeft de nieuwe website van de VVTT gebouwd. Mede door de lancering van de nieuwe website is de VVTT de laatste tijd weer veelvuldig en positief in het nieuws en zijn er al 7 nieuwe leden aangemeld. Aan het einde van de ledenvergadering werd er in vier groepen gediscussieerd over de toekomst van de VVTT. Iedere groep deed dat aan de hand van een ander thema: samenwerking met andere organisaties, internet en sociale media, technische bijeenkomsten en VISIE. De discussies werden geleid door kaderleden van de VVTT: Frank du Bois, Jacob ten Have, Remi Beelen en Rob Koggel. Binnenkort zullen op de website van de VVTT verslagen van deze discussies worden geplaatst, evenals een verslag van de technische bijeenkomst onder leiding van Theo Rieken met als speciale gast Trinko Keen.