De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Bijscholing motorisch leren voor T4 en T5

Op zaterdag 14 januari 2017 wordt er speciaal voor trainers 4 en 5 een bijeenkomst georganiseerd over impliciet leren. Deze bijscholing wordt gegeven door Martijn Nijhoff. Martijn was tijdens het eerste tafeltenniscongres ook al van de partij en zijn bijdrage is in de evaluatie zeer goed beoordeeld.

Bij dat congres in juni hebben we gezien dat bewegingen effectiever aangeleerd worden, als de aandacht meer wordtDorsaalVentraal gericht op het resultaat van de beweging. Daarbij wordt het dorsale gedeelte van de hersenen aangesproken: in dat gedeelte worden geautomatiseerde bewegingen opgeslagen. Met deze geautomatiseerde bewegingen (onbewuste vaardigheid) kunnen we bijvoorbeeld tafeltennissen: zonder er bewust over na te denken maken we de keuze voor waar we de bal spelen op basis van ervaring en diverse waarnemingen. Toch zijn veel trainers nog geneigd om vooral oefenstof te ontwerpen en aanwijzingen te geven waarbij de aandacht intern wordt gericht (op de beweging). Daarmee wordt het ventrale gedeelte van de hersenen aangesproken, het gedeelte waar de cognitieve processen zijn opgeslagen. Ook sporters denken nog vaak dat “goede” trainers op die manier training geven.

De conclusie was dat er een relatie is tussen de fase van het aanleerproces en de concepten van motorisch leren.

RelatieFaseConcept

Tijdens de bijeenkomst in januari gaan we hier verder op in. We zullen steeds kort stilstaan bij de theorie van een aantal concepten en vervolgens deze concepten toepassen bij een praktijkvoorbeeld. Dat resulteert in een aantal praktische oefenvormen. We zullen ook stil staan hoe we deze methode in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de NTTB. Marcel Kraa en Luc Janssen, twee ervaren docenten en aanhangers van deze vorm van motorisch leren, zullen deze dag samen met Martijn Nijhoff verzorgen. Trainers met een T4 of T5-licentie en degenen die nu bezig zijn met een T4-opleiding kunnen zich vanaf nu opgeven via deze link: http://www.vvtt.nl/effectiever-aanleren-met-impliciet-trainen/