De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Regionale Technische Bijeenkomst – Etten-Leur

Datum: Dinsdag 11 februari 2014
Onderwerp: Corrigeren; "Fouten en de oorzaken van fouten"
Inleider: Theo Rieken
Locatie: ttv TANAKA – Van Genkstraat 20, Etten-Leur
Tijd: 19.30 – 22.30 uur

Inhoud regionale technische bijeenkomst

Na de aanleerfase zijn we tijdens de trainingen allemaal doende met het analyseren en corrigeren van het spel van de aan ons toe vertrouwde spelers. Als trainer willen wij spelers verder helpen om in de wedstrijden succesvol te kunnen zijn. Maar waar kijken we naar als we het spel analyseren en hoe corrigeren we de spelers?

Om antwoorden op bovengenoemde vragen te krijgen, zullen we in deze bijeenkomst samen op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak (oorzaken) van een onvoldoende technische uitvoering of van een gemaakte fout. We zullen ons afvragen of we voldoende aandacht besteden aan de doeltreffendheid van het bewegen (slag- of voetenwerkbeweging) en waardoor deze nadelig wordt beïnvloedt. Het uitgangspunt is het moderne tafeltennis: het tafeltennis dat nu wordt gespeeld of gespeeld zou moeten worden.

Na een korte inleiding gaan we in de praktijk aan de slag om na te gaan op welke wijze we de geconstateerde fouten kunnen verbeteren. De inleider zal hierbij alle deelnemers betrekken.

 De inleider zal zijn visie op en zijn ervaringen t.a.v. corrigeren met jullie hoofdzakelijk in de praktijk delen, ingaan op de laatste ontwikkelingen en op de problemen die je zelf in de praktijk ondervind.

Gezien het laatste zal de inleider na aanmelding een korte vragenlijst mailen waar je als deelnemer al vooraf kunt aangeven waar je graag n.a.v. het thema over in discussie wilt gaan en antwoorden op zou willen krijgen.  Verschijnen in sportkleding is een must.

 Inleider Theo Rieken

Theo RTB 9-1-14

Na een aantal succesvolle bijeenkomsten met veel positieve  reactie’s van de deelnemers heeft de VVTT Theo Rieken bereid gevonden om zijn ervaringen delen aangaande het thema CORRIGEREN. Wij zijn hier zeer verheugd over.

 

(Dit thema heeft hij ook in de 2011/2012 in Rheden en Utrecht behandeld. Natuurlijk wordt de zienswijze op dit thema aangepast aan de huidige opvattingen).

In 1967 behaalde Theo zijn eerste trainersdiploma. Vanaf die periode is hij altijd op één of andere wijze betrokken bij training geven, coaching of begeleiding van spelers/speelsters op alle niveaus en het opleiden van trainers. Vanaf 1972 tot 2006 is Theo afwisselend als trainer/coach in dienst geweest van de NTTB. Hij heeft voornamelijk gewerkt met de jeugd met af en toe een uitstapje naar de senioren. In 1977 kwam hij in vaste dienst bij de NTTB.

Voor wie Theo Rieken nog niet kent een nog wat nadere kennismaking. Naast zijn jarenlange ervaring als jeugdbondscoach is hij in verschillende verengingen op allerlei niveaus werkzaam geweest. Hij is jarenlang persoonlijk begeleider/coach geweest van Emilie Noor en Trinko Keen.

De laatste jaren was Theo werkzaam bij Tafeltennis Nijmegen waar hij een aantal jeugdspelers heeft opgeleid tot Nederlandse Jeugdkampioen en een groot aantal spelers met een B jeugdlicentie heeft afgeleverd.

Trainerslicentiesysteem

Sinds 1999 is het trainerslicentiesysteem van kracht. Na het behalen van een trainersdiploma dient een trainer zijn of haar kennis en deskundigheid op peil te houden door onder andere het volgen van technische bijeenkomsten. Voor het behoud van de trainerslicentie dient de trainer voldoende bijeenkomsten te volgen en voldoende training te geven. Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij je naar het trainerslicentiereglement.

Meer informatie over trainerslicenties, opleidingen en bijeenkomsten kunt u vinden op de website van de NTTB.

Deelnemersbijdrage

De kosten bedragen € 35,00 voor leden van de VVTT en € 47,50 voor niet-leden. De betaling van de technische bijeenkomst geschiedt via een eenmalige automatische incasso. De deelnemersbijdrage wordt ongeveer op de dag van de bijeenkomst van je rekening afgeschreven. Mogelijk dat je vereniging of afdeling een deel van de deelnemersbijdrage voor haar rekening wil nemen. Informeer er eens naar! Indien de factuur niet door jezelf maar anderen betaald moet worden dien je dit even, samen met alle benodigde gegevens, via de mail aan Frank du Bois door te geven. 

Annulering

Inschrijven verplicht in principe tot betaling. Indien je onverhoopt verhinderd bent deel te nemen kan iemand anders je plaats bij de technische bijeenkomst innemen. Annuleren van deelname kan kosteloos tot en met 9  februari 2014. Bij annulering na 9 februari 2014 wordt de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Plaatsvervanging en annulering dienen via mail gemeld te worden bij Frank du Bois.

Aanmelding

Uiterlijk 9 februari 2014 en alleen mogelijk via onderstaand aanmeldingsformulier.