De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

ALLEEN VERLIEZEN OF LIEVER SAMEN WINNEN? Met aansluitend een technische verdieping in het serveren en ontvangen.

 Aan: Technisch kader van de verenigingen in ZuidWest
 
Samen werken aan ontwikkeling technische beleid van verenigingen in de afdeling ZuidWest.
zuidwest 
  • In Zeeuws Vlaanderen hebben een paar verenigingen elkaar gestimuleerd om teams in te schrijven in de startersklasse.
  • In Den Bosch hebben Vice Versa ’64, Never Despair en De Kruiskamp 81 in maart een stedelijk tafeltennistoernooi georganiseerd voor groepen 5 t/m 8 van basisscholen uit Den Bosch en Rosmalen.
  • In Zuid Oost Brabant hebben 5 verenigingen samen een jeugdtafeltennisdriedaagse georganiseerd voor beginnende jeugdspelers en hun vriendjes. 
 
Een citaat van één van de initiatiefnemers: "Als je mensen treft die enthousiasme en energie hebben dan is het niet moeilijk om de boel op gang te brengen en succesvol te laten zijn. We hebben een stap in de goede richting gezet door dit samen te doen."
 
Dergelijke samenwerkingsvormen stimuleren en intensiveren we graag binnen afdeling ZuidWest door samen in gesprek te gaan over mogelijkheden en wat die voor de vereniging kan betekenen. Op vrijdag 20 juni organiseren wij in Tilburg hierover een bijeenkomst met en voor technisch kader van de verenigingen in ZuidWest.
 
Het thema van de bijeenkomst is: ALLEEN VERLIEZEN OF LIEVER SAMEN WINNEN? Onder leiding van Theo Rieken bespreken we met elkaar wat de verenigingen en de afdeling kunnen winnen door samen te werken. Aansluitend (na een korte pauze) organiseren we nog een praktische technische verdieping in het SERVEREN EN ONTVANGEN eveneens o.l.v. Theo.
 
Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de VVTT (Vereniging Van Tafeltennis Trainers) georganiseerd. Deelname aan de bijeenkomst geldt mede voor het behoud van je trainerslicentie. We ontvangen je graag met een broodje.
 
Met vriendelijke groet,
NTTB ZUIDWEST
Ineke de Graaf
Afdelingsmanager Sporttechnische Zaken
 

Themabijeenkomst technisch beleid verenigingen

Doel: Samen werken aan ontwikkeling technische beleid verenigingen afdeling ZuidWest.
Datum: Vrijdag 20 juni 2014
Plaats: TTV TIOS ’51, Bladelstraat 2a, 5043 CZ Tilburg (achter de sauna)
Docent/gespreksleider: Theo Rieken
Programma:
18.00 – 19.00 uur: Ontvangst met broodjes
19.00 – 20.15 uur: ALLEEN VERLIEZEN OF LIEVER SAMEN WINNEN?
20.15 – 20.30 uur: Pauze
20.30 – 22.00 uur: SERVEREN EN ONTVANGEN: Van beginner tot gevorderde (praktisch). Sportkleding mee brengen. (*)
22.00 – 22.15 uur: Evaluatie en sluiting
 
Inschrijving
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Ineke de Graaf, graag voor 20 mei. Vermeld hierin:
  • Je naam (voornaam en achternaam)
  • Vereniging
  • Je rol als (technisch) kaderlid binnen je vereniging
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Trainersdiploma Tr 2 –Tr 3 – Tr 4
  • Bondsnummer (i.v.m. licentiebehoud)
 
We verzoeken je om voor 20 mei 2014 € 15,00 per persoon over te maken op rekening NL57 INGB0001 1315 66 t.n.v. NTTB Afd. ZuidWest, o.v.v. inschrijfgeld bijeenkomst TK en je naam of namen.
 
(*) Sinds 1999 is het trainerslicentiesysteem van kracht. Na het behalen van een trainersdiploma dient een trainer zijn of haar kennis en deskundigheid op peil te houden door het volgen van bijscholingen. Voor het behoud van de trainerslicentie dient de trainer voldoende bijscholingen te volgen en voldoende trainingen te geven. Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij naar het trainerslicentiereglement.
 
Nederlandse Tafeltennisbond • afdeling ZuidWest
Sportbestuurlijke Zaken • Ruud van Beest • tel. 06 519 74 094 • e-mail: vanbeest@nttb-zuidwest.nl
Sporttechnische Zaken • Ineke de Graaf • tel. 06 212 82 052 • e-mail: graaf@nttb-zuidwest.nl
Postadres • NTTB ZuidWest • Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer