De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Corrigeren van Technishe Vaardigeden

Inleider: Theo Rieken
Datum: 09-01-2012
Locatie: ttv SVE, Utrecht

Verslag Technische Bijeenkomst VVTT afdeling Midden

Maandag 9 januari werd er een Technische Bijeenkomst gehouden. In de afdeling Midden (Utrecht) namen 8 trainers hier aan deel. Gezien hun enthousiaste reacties een zeer geslaagde bijeenkomst.

Onze inleider, Theo Rieken, wist alle aanwezigen (Trainer 2 t/m Trainer 4) te boeien met zijn visie op het corrigeren. In zijn ogen gaat het om een functionele techniek en niet zo zeer om de perfecte techniek. Hij is van mening dat het corrigeren niet alleen gaat om het verbeteren van de techniek. Daar gaan een aantal zaken aan vooraf. Deze zijn van wezenlijk belang om tot een correctie te kunnen komen. Duidelijk werd ook dat verbale aanwijzingen in de meeste gevallen niet tot het beste resultaat leiden terwijl juist deze in het algemeen centraal staan.

Een beetje jammer dat de belangstelling voor deze bijeenkomst wat tegen viel. Te meer daar de zeer ervaren inleider de deelnemers vaak de ogen openden om eens anders te kijken naar corrigeren van technische vaardigheden.

Hopelijk mogen wij tijdens de volgende Technische Bijeenkomst meer deelnemers begroeten.