De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

‘Differentieel trainen en mentale training’ – Geslaagd symposium van jubilerende VVTT

De VVTT, de Vereniging Van TafeltennisTrainers, bestaat op 18 juni dit jaar 25 jaar. Afgelopen vrijdag en zaterdag werd dit gevierd met een geweldig symposium voor de leden. Vrijdagavond in hotel Van der Valk Arnhem gaf sportpsycholoog Rico Schuijers een verrassende presentatie over mentale training. Op de zaterdag poogde de Duitse bewegingswetenschapper en tafeltennistrainer Marko Fehl de aanwezige trainers warm te maken voor differentieel trainen. 
 
Mentale begeleiding in de training
In hotel Van der Valk in Arnhem, vlakbij sportcentrum Papendal, verzamelden zich vrijdagavond zo’n 32 tafeltennistrainers. Naast verenigingstrainers waren ook verschillende bondstrainers aanwezig alsmede de nieuwe directeur Tafeltennis, Achim Sialino. Na een kort woord van welkom door de voorzitter van de VVTT, Luc Janssen, was de vloer voor Rico Schuijers. De in tafeltenniskringen welbekende sportpsycholoog had voor deze gelegenheid een speciaal programma voorbereid. Waar normaal gesproken de mentale begeleiding van sporters tijdens wedstrijden centraal staat, had Schuijers deze keer de setting verplaatst naar de trainingszaal: mentale begeleiding tijdens de training.
 
Overtuigend rollenspel
Om de interactiviteit voor de deelnemers aan de workshop te vergroten, had Schuijers deze keer twee acteurs meegenomen, Maarten en Esmee. Om beurten speelden zij een pupil uit een trainingsgroep, waarop per toerbeurt een van de aanwezige trainers hierop op zijn of haar wijze moest reageren. Verschillende gemoedstoestanden kwamen aan bod zoals spanning, stress, (gebrek aan) zelfvertrouwen en overschatting. En het moet gezegd worden: Maarten en Esmee wisten overtuigend hun rol neer te zetten. En hoewel ze duidelijk een tafeltennisachtergrond ontbeerden, konden de verschillende mentale aandachtsgebieden duidelijk neergezet worden. Zo verschafte deze avond voor alle deelnemers een verrassende en interessante inkijk in de keuken van mentale begeleiding tijdens de training.
 
‘Eén ideale beweging of meerdere’?
Na een gezellige nazit in het hotel, ging de volgende morgen vroeg de wekker en om negen uur was iedereen present in de tafeltennishal van de NTTB op Papendal. Daar gaf Marko Fehl een enerverende en inspirerende inleiding over ‘differentieel trainen’. Fehl is bewegingswetenschapper, maar ook tafeltennistrainer en -opleider, en voorvechter van het relatief jonge differentieel trainen. Deze manier van trainen wijkt af de traditionele manier van trainen. Leiden wij spelers voornamelijk op via de traditionele manier van het herhalen van ‘één ideale beweging, het differentieel trainen gaat er juist vanuit de voor iedere speler ideale (en unieke) beweging te vinden en te stabiliseren door meerdere bewegingen te oefenen.
 
 
‘1000 keer de ideale slag herhalen of 1000 verschillende slagen oefenen?’
Naar aanleiding van de vraag of ‘het beter is 1000 keer dezelfde beweging of 1000 keer verschillende bewegingen te herhalen’, bracht Marko een interessante discussie op gang. Om dit allemaal inzichtelijk te maken, zijn de deelnemers zelf aan de slaggegaan met differentieel trainen: aan de tafeltennistafel. Basis was de forehand topspin, die met verschillende begin- en eindposities gespeeld moest worden. Maar niet alleen de slagbeweging zelf werd aangepast, ook de voetenstand werd telkens veranderd. Uiteraard leverde dit bij menig trainer hilarische resultaten op.
Gedurende de dag wisselden de aanwezige trainers van gedachten over wat Marko die dag vertelde. Is de variatie van spin en snelheid nu ook differentieel trainen? Kun je differentieel trainen ook bij beginners toepassen? Geheel in lijn met de aanwezige scepsis vertelde Fehl dat ook hijzelf aanvankelijk zijn twijfels had. "Toen me verteld werd met kogelstoten om de kogel in de grond te werpen, dacht ik ook: ‘wat is dit voor lariekoek?’ Nu ben ik ervan overtuigd dat dit de beste manier is om bewegingen te leren en te verbeteren en dat met deze manier je speler zijn of haar lichaam volledig leert kennen." Bij menig trainer bleef de scepsis echter nog aanwezig.
 
Samenwerking VVTT, trainers en NTTB
Na afloop werd in het hotel de officiële jubileumreceptie gehouden, waar nog stevig nagediscussieerd werd over wel of niet differentieel trainen. Maar natuurlijk was hier ook de tijd daar om officieel stil te staan bij 25 jaar VVTT. Als eerste sprak Achim Sialino de aanwezigen toe. Sialino refereerde in zijn toespraak aan het belang van de trainer voor het Nederlandse tafeltennis en de resources die de VVTT hen biedt middels de diverse bijscholingen en seminars. Ook benadrukte hij de noodzaak van samenwerking tussen VVTT en NTTB en sprak hij de hoop uit, dat dit ook de komende 25 jaar zal plaatsvinden. Afsluitend overhandigde hij Luc Janssen, voorzitter van de VVTT, een bos bloemen namens de NTTB. Diezelfde wens tot samenwerken werd daarna ook uitgesproken door Janssen. Bovendien refereerde Janssen aan de noodzaak jongere trainers op te leiden om ook in de toekomst tafeltennis in Nederland op de kaart te zetten en te houden (en om ook dan bestuursleden voor de VVTT te hebben).