De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Effectiever aanleren met impliciet trainen

Datum: zaterdag 14 januari 2017
Thema Effectief aanleren met impliciete training
Inleider Martijn Nijhoff
Locatie: Arnhem
Tijd: 10.00–17.00 uur
Kosten: VVTT-leden: 47,50 euro
Overigen: 72,50 euro

Inhoud bijeenkomst

Bij het eerste tafeltennistrainerscongres heeft Martijn Nijhoff een wervelende workshop gegeven over impliciet trainen. Vanuit de deelnemers is aangegeven dat meer verdieping in impliciet leren op zijn plaats zou zijn, omdat dit onderwerp interessant en belangrijk is. Het blijkt dat met impliciet leren (in tegenstelling tot of in combinatie met expliciet leren) een langduriger leereffect wordt bereikt. Simpel gezegd: als techniek impliciet wordt aangeleerd, zal de sporter op 9-9 in de vijfde game minder snel een “verlammende” gedachte krijgen, zoals “waarom lukt de steekbal in de training wel?!”. De VVTT wil graag aan deze wens gehoor geven en organiseert daarom op zaterdag 14 januari 2017 een heuse verdiepingsdag met voldoende ruimte voor een praktische invulling daaromtrent. Martijn Nijhoff zal hier weer zijn medewerking aan verlenen.

Inleider: Martijn Nijhoff

Martijn Nijhoff
Martijn Nijhoff

Martijn Nijhoff (1979) heeft na het bijhalen van zijn ALO-diploma in Tilburg (2001) les gegeven als docent lichamelijke opvoeding op alle niveaus van het Middelbare onderwijs (2002 – 2010). Sinds 2000 is hij actief voor de KNBSB in diverse functies. Van het organiseren van kampen tot het geven van trainingen op de KNBSB Winterschool. Vanaf 2005 is Martijn in de Talent ontwikkeling actief. Zijn eerste baan in de Talent ontwikkeling was als pitching coach bij de honkbalschool van Robert Eenhoorn. In 2008 was hij mede oprichter van de honkbalschool Bixie Baseball in Eindhoven en vervulde hij daar onder andere de coördinerende rol.
Sinds 2011 bekleedt Martijn de functie van Talentcoach voor de KNBSB. Alle nationale academies (zes) en de nationale jeugdteams vallen daarmee onder zijn hoede vallen. Martijn is sinds 2011 ook verantwoordelijk voor het trainingsprogramma van AAA (Jong Oranje).
Naast deze functie doceert Martijn sinds 2013 Motorisch Leren en Motorische Controle op de Fontys Sporthogeschool en geeft hij sinds 2014 trainingsadviezen aan de MLB-club Pittsburgh Pirates.

Programma

9:30 – 10:00 Ontvangst met koffie/thee
10:00 – 13:00 Bijdrage Martijn Nijhoff: impliciet leren, methodische principes en de drie fasen van motorisch leren
13:15 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:30 Uitwerken in groepen van diverse effectieve werkvormen in de praktijk, zodat we aan het einde van de dag een aantal voorbeelden van goed uitgewerkte voorbeelden hebben
16:30 – 16:45 Evaluatie
16:45 … Informeel einde met een borrel

Doelgroep en kosten

Het wordt een dag voor trainers met een geldige T4- of T5-licentie. We zullen in overleg met de afdelingen en verenigingen ook voor andere trainers bijeenkomsten gaan organiseren over dit onderwerp. Deze regionale bijeenkomsten zullen geleid worden door T4 en T5-trainers die aan deze dag hebben deelgenome

De kosten voor deze bijeenkomst zijn 47,50 euro voor leden van de VVTT en 72,50 euro voor niet-leden. Betaling vindt plaats via een eenmalige automatische incasso. Uiteraard geldt deze bijeenkomst voor het behoud van de trainerslicentie.

Aanmelden

Aanmelding bijeenkomst Effectiever aanleren met impliciete training
Van dit bankrekeningnummer wordt het deelnamebedrag van 47,50 (VVTT-leden) of 72,50 (niet VVTT-leden) ongeveer 3 dagen voor de bijeenkomst afgeschreven