De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Tweede tafeltennistrainerscongres: vrijdag 16 juni 2017!

De datum voor het tweede tafeltennistrainerscongres is bekend! In 2017 zal het congres plaatsvinden op vrijdag 16 juni. We zullen tegen het eind van de middag beginnen. We onderzoeken momenteel met NLcoach de mogelijkheid om het congres plaats te laten vinden in een vestiging van het CIOS. Dat willen we graag, temeer omdat CIOS-studenten ons dan vanuit hun opleiding kunnen in velerlei opzichten kunnen ondersteunen. Er zijn dan ook meer dan voldoende praktijklokalen voorhanden, zodat workshops een extra praktische invulling kunnen krijgen. Ook de NTTB heeft aangegeven graag mee te willen doen om zo samen tot een mooi programma te kunnen komen. Het programma zelf is nog niet bekend, maar ideeën zijn er al volop! Voor tips en suggesties kan contact opgenomen worden met Thomas via thomas@vvtt.nl. Het is een congres van en voor ons allen, dus altijd welkom!

Inschrijven is mogelijk vanaf maart 2017.

Computer