De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Meerballentraining

Inleider: Luc Janssen
Datum: 8 december 2011 
Locatie: ttv LUTO, Jan Aartestraat 18, Tilburg

Inhoud regionale technische bijscholing: 
Meerballentraining, een veelzijdige trainingsmethode voor elke trainer en elke speler.
In de afgelopen 10 jaar heeft meerballentraining op alle niveaus zijn intrede binnen de training gevonden. Misschien leeft de gedachte dat meerballentraining vooral voorbehouden is aan de gevorderde speler maar dat is een misverstand. Ook op lager niveau kan de spelers op deze wijze de grondbeginselen van de slagtechnieken en het voetenwerk bijgebracht worden.
 
Voor de speler betekend de meerballentraining een goede manier om de technieken en bewegingen op een snellere manier aan te leren dan via het spelen van oefeningen mogelijk zou zijn. Voor de trainer betekend dit een uitdaging voor zijn kunnen en geeft het de mogelijkheid een attractieve en efficiënte invulling aan de training te geven. De diverse technieken van aanspelen dienen door de trainer echter wel eerst geleerd en geoefend te worden. 
 
Verslag:
De bijeenkomst over meerballentraining werd bijgewoond door 12 enthousiaste trainers. De belangrijkste redenen om de bijeenkomst bij te wonen waren het aanleren van een goede techniek voor het geven van meerballentraining en het bekend worden met diverse vormen van meerballentraining. De bijeenkomst werd gegeven door Luc Janssen in de accommodatie van Luto in Tilburg.
Het grootste deel van de bijeenkomst werd in de tafeltenniszaal gedaan. Daarbij werd het eerste gedeelte vooral ingegaan op de techniek van het geven van meerballentraining. De volgende aspecten zijn daarbij aan bod gekomen:

  • In de hand nemen
  • Aangooien
  • Moment van raken
  • Baan van de bal
  • Kijken naar de overkant/speler
  • Enkelvoudige slagen
  • Meervoudige slagen
  • Reageren op de keuze de speler.

Het tweede gedeelte stond in het teken van de diverse vormen van meerballentraining. Uitgangspunt daarbij zijn de diverse trainingsprincipes. Een belangrijk trainingsprincipe is supercompensatie. Dat betekent in feite dat progressie wordt geboekt in de rust na inspanning. Dat moet ook bij meerballentraining gedaan worden, dat wil zeggen dat de speler na de inspanning voldoende rust moet krijgen om het gewenste effect te bereiken. Natuurlijk is het ook zo, dat bij techniek en snelheidstraining de speler beter uitgerust aan de volgende serie moet beginnen dan bij een meerballentraining die op het verbeteren van het specifieke uithoudingsvermogen is gericht.

Wij danken alle enthousiaste deelnemers voor hun deelname aan deze technische bijeenkomst. Tevens bedanken wij inleider Luc Janssen voor zijn enthousiasme en kunde en tafeltennisvereniging LUTO voor het beschikbaar stellen van de accommodatie.