De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Corrigeren van technische vaardigheden

Inleider: Theo Rieken 
Datum: 1 december 2011
Locatie: ttv Slagvaardig, IJsselsingel 3, Rheden

Inhoud regionale technische bijscholing:
Corrigeren en analyseren doen we allemaal, want we willen spelers verder helpen, maar waar kijken we naar als we het spel analyseren en hoe corrigeren we de spelers?

Om antwoorden op bovengenoemde vragen te krijgen, zullen we samen op zoek gaan naar de voorwaarden om een analyse te kunnen maken van de oorzaak (oorzaken) van de gemaakte fout of van een onvoldoende technische uitvoering die zorg draagt dat de doeltreffendheid van het bewegen (slag- of voetenwerkbeweging) nadelig wordt beinvloedt. Het uitgangspunt hierbij is het moderne tafeltennis: het tafeltennis van deze tijd.

Verslag:
Donderdag 1 december 2011 werd de eerste van een reeks van Technische Bijeenkomsten gehouden. In de afdeling Gelre (Rheden) namen 11 trainers hier aan deel.  Gezien hun enthousiaste reacties een zeer geslaagde bijeenkomst.

Onze inleider, Theo Rieken, wist alle aanwezigen (Trainer 2 t/m Trainer 4) te boeien met zijn visie op het corrigeren. In zijn ogen gaat het om een functionele techniek en niet zo zeer om de perfecte techniek. Hij is van mening dat het corrigeren niet alleen gaat om het verbeteren van de techniek. Daar gaan een aantal zaken aan vooraf. Deze zijn van wezenlijk belang om tot een correctie te kunnen komen. Duidelijk werd ook dat verbale aanwijzingen in de meeste gevallen niet tot het beste resultaat leiden terwijl juist deze in het algemeen centraal staan. 

Aan de bijeenkomst namen deel: Marcel Aalbers (T3), Winterswijk – Niels Aarden (T4), Dordrecht – Nicolai Cok (T4), Frankrijk – Dennis Fritz (T3), Wageningen – Ruud van Gerrevink (T3), Malden – Gerald van Grunsven (T3), Herpen – Wim Lieven (T3), Enschede – Maarten de Mol (T2), Westervoort  – Jan van Thuyl (T4), Nijmegen – Inge Wevers (T3), Lichtenvoorde – Lars Wildenborg (T3), Lichtenvoorde.