De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Fysieke Training voor Tafeltennis in de Praktijk

Inleider: Ralf Kosters
Datum: 16-05-2009
Locatie: Nieuwegein

Ralf Kosters belicht de belangrijkste thema’s binnen een fysiek trai­nings­pro­gramma voor tafeltennis. In Nederland wordt nauwelijks systematisch aandacht besteed aan de verschillende fysieke elementen bij ta­fel­ten­nistrainingen. Tafeltennis is juist bij uitstek een sport is waar de verschillende elementen benodigd zijn om een bal te kunnen halen of een techniek effectief te kunnen aanleren. Over fysieke training is veel bekend, over tafeltennis ook, maar er blijkt een hiaat te zitten als het gaat over kennis van fysieke training voor ta­fel­ten­nis. Wat is nodig, waarom en hoe moet het getraind worden?

Bij Ralf is het als hobby begonnen, maar sinds 1994 is hij serieus in de materie gedoken en de laatste jaren geeft hij advies en begeleidt hij enkele tafeltennissers op afstand. Hij hoopt binnenkort zijn eigen ad­vies­bu­reau te starten op het gebied van fysieke training voor tafeltennis. Trainers, verenigingen of spelers kunnen dan zijn expertise inhuren voor specifieke fysieke trainingsprogramma’s gericht op tafeltennis. Daarbij kan ge­dacht worden aan algemene oefeningen, passend bij een bepaalde leeftijdscategorie of trainingsgroep, of een individueel programma op maat gericht op snelheid, (snel)kracht, stabiliteit, coördinatie, uit­hou­dings­ver­mo­gen of een combinatie ervan.


Ralf is 34 jaar oud en sinds 1998 werkzaam als be­we­gings­agoog en psychomotorisch therapeut op revalidatiecentrum Tolbrug te ’s-Hertogenbosch. Hij behandelt (traint/coacht) voor­na­melijk volwassenen met (niet aangeboren) hersenletsel. Daar­naast werkt hij voor de opleiding psychomotorische the­ra­pie aan de afdeling Calo van hogeschool Windesheim als sta­ge­begeleidend docent.

Op tafeltennisgebied heeft Ralf de B-opleiding afgerond in 2006. Hij is op dit moment werkzaam als Regionaal Bonds­trai­ner van de afdeling ZuidWest en sinds september 2008 is hij trainer van de Talentgroep (in samenwerking met Terry Schaf­fers). Zijn specifieke aandachtsgebied is fysieke training voor tafeltennis.