De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

De Ontwikkeling van een Topspeler

Inleider: Trinko Keen
Datum: 06-04-2007

De bijeenkomst van de Vereniging van TafeltennisTrainers met Trinko Keen op vrijdag 6 april is zeer goed verlopen. Maar liefst 37 trainers hadden zich opgegeven voor deze bijeenkomst op goede vrijdag.
In het middagprogramma ging Trinko dieper in op vier stadia in de ontwikkeling van een topspeler: beginner, talent, aankomend topsporter en topspeler. Hij behandelde deze fases aan de hand van zijn eigen carrière en ging daarbij dieper in op de rol die een trainer moet spelen in die fases.
In de eerste fase is de rol van de trainer, de basistrainer, met name gericht op het plezier in de sport en het verwerven van technische basisvaardigheden.
In de tweede fase is de rol van de trainer leidinggevend: het belangrijkste is dat de speler leert goed te trainen. Voorbeelden van betere spelers (die dan ook echt goed trainen) zijn in deze fase erg belangrijk.
In de derde fase maakt de speler de keuze voor topsport. De rol van de trainer wordt meer zakelijk; hij leert de speler dat tafeltennis een beroep is en begeleidt de speler in de keuzes die hij daarbij moet maken. In de laatste fase is de speler inmiddels een topspeler geworden; de rol van de trainer is aanvullend geworden. Hij vervult een rol die op dat moment van de carrière van die betreffende speler nodig is.

Het avondprogramma was een forumdiscussie; in het forum zaten Trinko, Achim Sialino (hoofd topsport van de NTTB) en Peter Joëls (hoofdtrainer tafeltennisvereniging TOGB); de voorzitter van de VVTT, Luc Janssen, was discussieleider. De deelnemers waren in de uitnodiging gevraagd om stellingen in te zenden. Uit de inzendingen werden door de deelnemers drie stellingen gekozen die de leidraad vormden voor de discussie. De volgende stellingen zijn besproken:

  • Nederlandse trainers zijn niet gemotiveerd genoeg om de top te halen;
  • In de ideale situatie heeft de clubtrainer de technische eindverantwoordelijkheid over de speler; in onderling overleg met de bondstrainer(s) worden de aandachtspunten vastgesteld;
  • Nederlandse bondstrainers moeten uitdragen hoe zij zien dat tafeltennis aan beginners geleerd zien worden? Dit zou bijvoorbeeld vergezeld kunnen gaan met een duidelijke instructievideo.

 

Deze stellingen leverden aardige discussies op. De oplettende trainers hebben op verschillende manieren de kernboodschap van Trinko gemerkt: als je je doelstellingen wilt halen (en de top wilt halen), dan moet je de omstandigheden die daarbij horen zelf creëren. Excuses spelen daarbij geen rol: je bent zelf verantwoordelijk voor de randvoorwaarden.