De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Ontwikkelingen in China en toepasbaarheid in Nederland

Inleider: Pieke Franssen, Hans Lingen en Achim Sialino
Datum: 12,13-05-1999
Locatie: Papendal

De drie jeugdcoaches hebben van de NTTB, met financiële ondersteuning van het Ministerie van WVS, de gelegenheid gekregen om vier weken lang in de keuken van het Chinese tafeltennis te mogen kijken.

Maar liefst 28 uitgenodigde trainers/coaches bezochten de bijscholing. Op woensdagavond kwamen met ondersteuning van videobeelden aan de orde:

 • de structuur van de trainingsgroepen, de oefenstof,
 • de activiteiten van de coaches,
 • de omstandigheden,
 • de structuur van het Nationaal team,
 • de structuur in China en
 • de opleiding/bijscholing van coaches.

Daarna werd onder het genot van een drankje de sociale contacten opgehaald tussen de trainers onderling.

De volgende morgen werd gestart met ‘footing’ (een mentale warming-up) gevolgd door een praktijkgedeelte. Daarin werd ingegaan op voetenwerktechnieken, de verschillende penhoudergrepen en het dubbelspel.
Er werd zelfs nog een klein toernooitje gespeeld door de trainers. Natuurlijk met penhoudergreep. Hans Lingen won zijn eigen toernooi. Vanaf hemelvaartdag 1999 heet dit toernooi ‘Hans Lingen memorial’. Daarvan akte.

De middag werd weer besteed aan een stuk theorie over de zes gouden regels:

 • ambitie,
 • adaption-antiadaption,
 • consequnet zijn,
 • afzien,
 • terug naar het nulpunt,
 • vernieuwen van spelers en trainers.

Daarbij ontstond de nodige discussie. Met name of deze regels van toepassing zijn in Nederland. De grootte van de groep liet niet toe dat elke trainer zijn of haar zegje kon doen.

Het blijkt dat een meerderheid van de aanwezige trainers vindt, dat de Nederlandse trainers met elkaar in gesprek moeten komen om het tanende niveau van de spelers in Nederland een halt toe te roepen.
Het VVTT-bestuur wil hieraan zeker haar medewerking verlenen en zal intiatieven nemen om een werkgroep op te richten.

Foto: Paul Heemskerk Foto: Paul Heemskerk Foto: Paul Heemskerk