De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag ALV en brainstormsessie Düsseldorf

Afgelopen 29 oktober 2016 heeft de VVTT haar jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd in… Düsseldorf! Daar hielden we niet alleen onze jaarlijkse statutaire ledenvergadering, maar ook een brainstormsessie om eens vanuit een constructieve opstelling over de toestand van het Nederlandse tafeltennis te praten. Hoe staan we ervoor? Wat willen we bereiken? Wat moeten clubs, bond en trainers doen om die prestatie te kunnen leveren? Aan de hand van allerlei stellingen werd er gretig op los gediscussieerd; eerst in kleinere groepjes waarna telkens plenair teruggekoppeld naar de hoofdstelling. Na een kort welkom werden de spelregels kort uitgelegd. Eerst werd er over drie stellingen gestemd om de sfeer te peilen:

(1) De Nederlandse trainer is anno nu niet in staat om goede spelers op te leiden

(2) De Nederlandse club is anno nu niet in staat om goede spelers op te leiden

(3) De Nederlandse bond/Papendal is anno nu niet in staat om goede spelers op te leiden

In een gemengd gezelschap werd op de stellingen telkens in meer of mindere mate instemmend gereageerd. Dit was vooral het geval bij de eerste en derde stelling. Met dit in gedachten werd vervolgens in subgroepjes gespard over de huidige situatie van het Nederlandse opleidingsklimaat. De focus werd hierna verlegd op de toekomst.

Future

De tweede ronde ging over de volgende stellingen:

(1) De Nederlandse bond/Papendal maakt dat clubs zelf niet meer opleiden (misschien onbedoeld!)

(2) Er zullen betere trainers moeten komen dan tot nu het geval is

(3) De Nederlandse bond moet voor opleiden van spelers inzetten op samenwerking met clubs

(4) Centralisatie/Papendal is van essentieel belang in ons opleidingsklimaat

De groep splitste zich nu op in interessegroepjes op basis van deze vier stellingen. Telkens was er de vraag: welke keuzes moeten we op dit punt maken om in 2026 het ideale opleidingsklimaat te hebben? Er werd na een ronde van discussiëren en sparren weer plenair teruggekoppeld. Grote noemer was dat de NTTB een rol zou kunnen innemen in het aanbieden van kennis; denk bijvoorbeeld aan het verbinden van clubs die tegen dezelfde uitdagingen uitlopen of het bezoeken van clubs met ambitie als het gaat om het opleiden van spelers. Er werd ook geconstateerd dat de echte gepassioneerde trainers minder talrijk zijn dan vroeger, maar dat niet ingezet zou moeten worden op zoveel mogelijk trainers, maar op zo goed mogelijke trainers. We zouden moeten breken met de gewoonte om bijvoorbeeld inschrijfkosten voor trainersopleidingen zo laag mogelijk te houden. Verder werd overwogen, dat Papendal van meerwaarde is voor het huidige opleidingsklimaat (fysieke training, voeding, fulltime programma), maar wel maakt dat er nu een te grote afhankelijkheid is. Clubs hoeven geen spelers op te leiden, maar daarbij werd gesteld, dat de meeste clubs die ambitie ook nog niet hebben of op zijn minst uitstralen. Beter zou het sowieso zijn om concurrentie tussen meerdere “mini-Papendals” of opleidingsinstituten te hebben. In dat opzicht is decentralisatie wellicht een middel om dat te bevorderen.

Van de bespreking wordt nog een definitief verslag gemaakt. Deze wordt dan aan alle deelnemers rondgestuurd en het is dan mogelijk om schriftelijk aan te vullen. Uiteindelijk komt er een definitief verslag waarmee wij aan de gang kunnen. Hoe dat “aan de gang” er in concreto eruit komt te zien, zullen wij eerst als bestuur bespreken.

IMG_0308

Vervolgens was het tijd voor de algemene ledenvergadering. Het jaarverslag en financieel verslag werden beide snel goedgekeurd. Van penningmeester Bert van Schaik werd hierna afscheid genomen; in een mooi afscheidswoord stond Bert stil bij de afgelopen jaren. Met groot applaus werd hij door de ALV bedankt voor al zijn inzet. Irene Faber en Gamal de Groot werden hierop gekozen als nieuwe bestuursleden. Samen met Luc Janssen, Martijn Spithoven en Thomas Groenevelt vormen zij het bestuur. In de ALV ging het meeste voorspoedig, maar werd wel even stilgestaan bij de kosten van VISIE in verhouding tot het organiseren van technische bijscholingen. Uiteindelijk kwam er consensus: VISIE is belangrijk en staat als een papieren vakblad met professionaliteit én technische bijscholingen mogen aan kwaliteit niet inboeten.

Na alle besprekingen vertrokken de aanwezigen in heus konvooi door de best wel drukke straten van Düsseldorf. Daar bezochten we een wedstrijd van Borussia Düsseldorf met coach én VVTT-lid Danny Heister op de bank. Het werd in een wat niveau betreft wisselende wedstrijd 3-1 voor Borussia, maar vooral de mooie sportieve sfeer en ambiance in een afgeladen speellocatie spraken tot de verbeelding. Velen gaven aan dat het zeker voor herhaling vatbaar was! Het gaf in elk geval eens een prettige, andere touch aan een “standaard” algemene ledenvergadering.