De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Aandacht, Afleiders en Acceptatie

Inleider: Remi Beelen
Datum: 24-12-2011
Locatie: Jan Wissinkhal te Lochem

In het kader van bijscholingen die de VVTT verzorgt werd mij gevraagd een bijscholing voor trainers met licentie 2 en 3 te verzorgen. Gelukkig had ik in grote mate de vrijheid om het onderwerp en de vorm zelf te kiezen. Na enig beraad besloot ik om een pittig, enigszins gewaagd (al zeg ik het zelf) en veelomvattend thema te kiezen: Aandacht, Afleiders en Acceptatie.

Vooropgesteld: Ik trof het deze dag met de groep van trainers/deelnemers. 8 prettige, gemotiveerde en bij tijd en wijle kritische trainers, hetgeen voor mij een voorwaarde is voor een constructieve bijscholing. Het niveau lag duidelijk aan de positieve zijde van het gestelde niveau (trainer 2 en 3). Uiteindelijk zijn we, na afloop van het officiële deel, met meerdere trainers tot ca. 14:00 doorgegaan.

Gezien de veelomvattendheid van het thema, over elk item valt met gemak een dagvullende bijscholing te geven, was mijn eerste zorg om een duidelijk overzicht te creëren wat ik wel en niet zou gaan behandelen. Allereerst heb ik een brainstorm voor mijzelf gehouden en ben van daaruit gaan schrappen tot ik de m.i. belangrijkste items overhield.

Tijdens de bijeenkomst heb ik getracht een selectie te maken van kleine deeltjes theorie, oefeningen van eigen hand, videobeelden om e.e.a. te ondersteunen en beschikbare literatuur. De onderwpen die ik heb gebruikt waren:

  • Wat is aandacht? Een begripsdefinitie (voorbeelden uit Dikke van Dale en enkele voorbeelden van o.a. vooraanstaande psychologen).
  • 4 fasen van aandacht.
  • 6 aandachtscirkels.
  • 1-item-principe
  • First-things-first-principe
  • Welke afleiders zijn er zoal (intern en extern).
  • De kracht van acceptatie.

Daarnaast hebben we doorgenomen hoe je t.a.v. Aandacht, Afleiders & Acceptatie doelen kunt stellen en een aantal meetsystemen besproken, waarbinnen de spelers zichzelf, over langere tijd (voorwaarde!) kunnen beoordelen op basis van hun eigen performance.

Het laatste onderdeel (acceptatie) is, gezien de tijd, slechts kort behandeld. Bij alle andere onderwerpen konden we gelukkig de oefeningen doen en enige verdieping aangaan.

Ik kijk terug op een geslaagde bijeenkomst en afgaande op de reacties van de deelnemers was het een goed thema om te belichten. In mijn optiek wordt de mentale kant van het tafeltennis (of sport in het algemeen) te vaak onderbelicht en valt er op dit terrein veel progressie te boeken. Hopelijk krijgt dit thema, in de toekomende tijd, dan ook een vervolg of wordt het een integraal onderdeel tijdens de diverse trainersopleidingen. Ik denk dat het onderwerp op diverse niveaus kan worden toegepast.

Ik wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdragen.

Remi Beelen