De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Veel deelnemers in Nijmegen

Voor de technische bijeenkomst in Nijmegen  hebben zich veel mensen opgegeven. Dat is wellicht logisch gezien het interessante programma en de bijdrage van Trinko Keen, maar het is heel fijn dat de grote inzet van een aantal VVTT-leden in de laatste maanden daarmee beloond wordt. Naast de bijscholing wordt ook de algemene ledenvergadering van de VVTT gehouden. Naast de traditionele agendapunten gaan de leden van de VVTT ook in groepjes discussiëren over de toekomst van de vereniging. De onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen zijn de technische bijeenkomsten, de website en andere sociale media, de samenwerking met andere partijen (NTTB, NLcoach, VDTT) en VISIE. De VVTT wil hiermee bereiken dat meer leden betrokken worden bij de activiteiten van de VVTT. De groepsdiscussies zullen geleid worden door de aanwezige werkgroepleden.

De agenda en overige vergaderstukken zullen overigens op de website worden geplaatst.