De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Technische Bijscholing VDTT

 De VVTT en haar Duitse zustervereniging VDTT hebben onlangs besloten om op verschillende gebieden samen te gaan werken. Gesproken is onder andere over het mogelijk maken van het bezoeken van elkaars bijscholingen met de daarbij horende kortingen. Hierbij vragen wij jullie aandacht voor de jaarlijkse bijscholing van de VDTT in Sporthotel Zugbrücke Grenzau van vrijdag 6 juli t/m zondag 8 juli.

De belangrijkste onderwerpen tijdens deze driedaagse bijscholing zijn; conditie door Markus Söhngen, techniek-update door Dirk Huber en corrigeren door Manfred Muster. Daarnaast wordt straks de mogelijkheid geboden kennis te nemen van elkaars vacatures, Kunnen wij straks gebruik maken van artikelen uit elkaars vakbladen, van de aanbiedingen van de VDTT en is gesproken over het samen organiseren van een Europees symposium over breedtesport. De VVTT is verheugd met deze samenwerking en verwacht daar in de toekomst positieve effecten van.