De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Theo Rieken Benoemd tot Erelid van de VVTT

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 april 2004 is Theo Rieken benoemd tot erelid van de VVTT.

Theo Rieken krijgt de versierselen die horen bij het erelidmaatschap van de VVTT opgespeld door vice-voorzitter Thijs van Veen.