De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Wedstrijdanalyses met collega-trainers

Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de WK TAFELTENNIS in ROTTERDAM. Namens de VVTT (Vereniging Van TafeltennisTrainers) hebben wij de mogelijkheid geboden om één of meer wedstrijden te analyseren. Aangezien dit een (eerste) proef betrof hebben we het bewust kleinschalig gehouden, maar we willen het dus vaker gaan doen op zowel nationale als internationale toernooien.
De bedoeling van de analyses is om gezamenlijk als trainers een wedstrijd zo goed mogelijk te observeren en een wedstrijd van diverse kanten te belichten.
Een wedstrijd kan op diverse manieren geanalyseerd worden. Zo is het mogelijk om één concreet aandachtspunt te belichten, bijvoorbeeld techniek, tactiek, mentaal of fysiek. Ook is het mogelijk om vanuit een standaard (statistisch) formulier te analyseren. In de toekomst willen wij diverse mogelijkheden aan geïnteresseerden bieden. Als VVTT zien wij het onderdeel analyse als een mooi en geschikt middel om de onderdelen tactiek en coaching verder te verdiepen.

Als je interesse hebt om dit mede vorm te geven kun je contact opnemen met Remi Beelen.

Het plaatje klopt nog niet met de tekst