De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Brief van het VVTT-bestuur aan het NTTB-hoofdbestuur over de Dubbelfunctie van Danny Heister

Geacht NTTB-bestuur, 

 
Op 6 september jongstleden verscheen op de website van de NTTB het bericht dat “Danny Heister verder gaat als herencoach van de NTTB”.  Tevens stond in het bericht dat Danny zich intensiever gaat bemoeien met de centrale training op Papendal en dat hij een team op de Europese Jeugdkampioenschappen gaat begeleiden. 
 
De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) juicht het toe, dat (ex-)topspelers zich (meer) gaan inzetten om de toekomstige topspelers verder te helpen. Van de ervaringen van de topspelers kunnen de talentvolle spelers (en wellicht ook de rest van de trainersstaf) heel veel leren. De intensievere bemoeienis van Danny met de centrale trainingen op Papendal en zijn begeleiding op de Europese Jeugdkampioenschappen willen wij dan ook graag positief waarderen. Dat Danny (nog) niet in het bezit is van een geldige trainerslicentie is voor ons geen probleem; hij is immers bezig met de B-opleiding en wij gaan ervan uit dat hij deze opleiding met goed gevolg zal afleggen.
 
Voor de uitstraling van het trainersvak en de tafeltennissport vindt de VVTT het echter een slechte zaak, dat het herenteam van de NTTB begeleid wordt door één van de spelers. Het coachen van een team is een vak; dat kan niet gecombineerd worden met het spelen in dat team. Op deze manier lijkt het coachen van een team een klusje dat gemakkelijk gecombineerd kan worden met het spelen van wedstrijden. 
 
Met de aanstelling van Danny als herencoach zegt de NTTB ook, dat er geen andere geschikte kandidaten (in Nederland) te vinden zijn. In december 2003 hebben zes trainers het C-diploma gehaald. Deze trainers zouden dus geschikt moeten zijn om op internationaal niveau te functioneren. Moeten wij concluderen dat de laatste cursus niet geslaagd is, omdat deze trainers niet geschikt zijn bevonden door de NTTB om het herenteam te begeleiden? 
 
Zoals u wellicht weet is onlangs een nieuw VVTT-bestuur aangetreden. Dit VVTT-bestuur wil graag met het hoofdbestuur tot een structurele vorm van overleg komen. Ik heb begrepen dat in het verleden één keer per jaar een gesprek plaatsvond tussen de besturen van de NTTB en de VVTT. Ik zou graag de frequentie willen opvoeren, zodat de VVTT meer kansen krijgt een positieve bijdrage te leveren aan de tafeltennissport in Nederland. Ik zou graag op korte termijn een bijeenkomst willen houden van afvaardigingen van het VVTT-bestuur en het NTTB-bestuur, waarbij in ieder geval de voorzitters aanwezig zijn. In die bijeenkomst zouden wij graag de gewenste overlegstructuur willen bespreken. 
 
Ik ga ervan uit dat het bestuur van de NTTB ook bereid is om regelmatig met een afvaardiging van de Nederlandse tafeltennistrainers te overleggen.
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de VVTT, 
 
Luc Janssen, voorzitter