De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Trainer C-cursus afgerond: 6 geslaagden

In oktober 2001 is na een strenge selectie de trainer C-cursus van start gegaan.

Op 13 december 2003 ontvingen uit handen van de examencommissie Pieke Franssen, Vincent van Kuijck, Loek v.d. Leur, Luc Janssen, Titus Damsma en Terry Schaffers hun diploma trainer-C. Hiermee komt het aantal C-trainers in op 10. 
De C-trainers zijn opgeleid om spelers internationaal niveau te trainen, te coachen en te begeleiden.
Daarvoor hebben zijn zij in de afgelopen 2,5 jaar 17 weekeinden bij elkaar geweest en hebben tussendoor:
  • diverse nationale en internationale stages gevolgd
  • hun visie op topsport omschreven
  • een bijscholing voor trainers verzorgd
  • een semi-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd
  • de jaarplanning voor een nationale topspeler verzorgd
  • gewerkt aan een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (competentiegericht leren)
  • diverse opdrachten individueel of in een groep uitgevoerd ( technische en tactische analyses)
  • een artikel voor VISIE geschreven.
Tijdens de weekeindbijeenkomsten hebben zij diverse sporters en -trainers uit diverse takken van sport gesproken, zoals Peter Murphy, Toon Gerbrands, Bettine Vriesekoop, Trinko Keen, Danny Heister, Paul Haldan, Helmut Hampel, Milan Stencil, Dirk Schimmelpfennig, Istvan Korpa, enz.
Behalve op technisch en tactisch vlak zijn de C-trainers geschoold op het gebied van communicatie, financiën, management, psychologie, sportwetenschap. 
Waarschijnlijk zal een C-cursus in deze vorm niet meer worden georganiseerd.