De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Regionale Technische Bijeenkomst Midden

    

Datum: Maandag 26 november 2012
Onderwerp: Voetenwerk; de basis voor een goede techniek
Inleider: Theo Rieken
Locatie: ttv SVE, Sportpark Loevenhoutsedijk 4, Utrecht
Tijd: 19.30 – 22.30 uur

 

Inhoud regionale technische bijeenkomst

“Het voetenwerk behoort, naast de slagtechnieken en tactisch inzicht, tot de belangrijkste prestatiebepalende factoren voor tafeltennis. Geen slagtechniek kan optimaal uitgevoerd worden als de speler zich niet goed opstelt ten opzichte van de bal”.
 
 Bovenstaande tekst is afkomstig uit het door de NTTB uitgegeven Tafeltennis Leerplan deel 1. Aangenomen mag worden dat elke trainer bovenstaande tekst wel zal onderschrijven. Toch blijkt het in de praktijk bijzonder lastig om de kinderen in beweging te krijgen. Een andere vraag is, begin ik als trainer bij het aanleren van de slagen en komt het voetenwerk later, of dient het voetenwerk vanaf het eerste moment meegenomen te worden in de opleiding van beginners. Speelt in het huidige opleidingsproces ook nog mee dat kinderen tegenwoordig veel te weinig bewegen waardoor het aanleren van voetenwerk meer tijd en energie kost dan voorheen.
 
 Uit de tekst van het thema van vanavond zou je al kunnen opmaken dat de inleider van vanavond, Theo Rieken, het aanleren van voetenwerk minstens, zo niet belangrijker, vind dan het aanleren van de slagen. Theo zal zijn visie op het aanleren van voetenwerk met jullie hoofdzakelijk in de praktijk delen en ingaan op de laatste ontwikkelingen.
 

 Inleider

Theo Rieken

 In 1967 behaalde Theo zijn eerste trainersdiploma. Vanaf die periode is hij altijd op één of andere wijze betrokken geweest bij training geven, coaching of begeleiding van spelers/speelsters op alle niveaus en het opleiden van trainers. Vanaf 1972 tot 2006 is Theo afwisselend als trainer/coach in dienst geweest van de NTTB. Hij heeft voornamelijk gewerkt met de jeugd met af en toe een uitstapje naar de senioren. In 1977 kwam hij in vaste dienst bij de NTTB.
 
 Voor wie Theo Rieken nog niet kent een nog wat nadere kennismaking. Naast zijn jarenlange ervaring als jeugdbondscoach is hij in verschillende verengingen op allerlei niveaus werkzaam geweest. Hij is jarenlang persoonlijk begeleider/coach geweest van Emilie Noor en Trinko Keen. 

 De laatste jaren was Theo werkzaam bij Tafeltennis Nijmegen waar hij een aantal jeugdspelers heeft opgeleid tot Nederlandse Kampioen en een groot aantal spelers met een B jeugdlicentie heeft afgeleverd. Men kan dan ook stellen dat Theo veel ervaring en kennis heeft op het gebied van begeleiden, coachen en trainen van jonge tafeltennissers. Vele kennen Theo als docent op een van de zeer geslaagde cursussen of technische bijeenkomsten.

 Trainerslicentiesysteem

 Sinds 1999 is het trainerslicentiesysteem van kracht. Na het behalen van een trainersdiploma dient een trainer zijn of haar kennis en deskundigheid op peil te houden door het volgen van bijscholingen. Voor het behoud van de trainerslicentie dient de trainer voldoende bijscholingen te volgen en voldoende training te geven. Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij u naar het trainerslicentiereglement.
 

Kosten

De kosten bedragen € 35,00 voor leden van de VVTT en € 47,50 voor niet-leden. De verschuldigde bijdrage dient te worden overgemaakt op bankrekening 55.37.32.986 t.n.v. Vereniging Tafeltennis Trainers te Vlaardingen onder vermelding van RTB Midden 26-11-2012.
 

Aanmelding

Uiterlijk 23 november 2012