De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Regionale Technische Bijeenkomst Gelre

 

Datum: Donderdag 19 april 2012
Onderwerp: Verdedigen voor beginners
Inleider: Luc Janssen
Locatie: ttv ONI, Suikerbergseweg 10, Wychen
Tijd: 19.30 – 22.30 uur

 

Inhoud regionale technische bijeenkomst

Het opleiden van verdedigers blijkt voor veel trainers toch lastig te zijn. Misschien heb jij je als trainer wel eens de volgende vragen gesteld:
 
  • Moet ik wel een verdediger opleiden en wat heeft dat voor nut.
  • Dan de volgende vraag, maar wie dan?
  • Aan welke kenmerken moet een speler voldoen om als verdediger opgeleid te kunnen worden.
  • Hoe overtuig ik hier de speler zelf van.
  • Welke technieken moeten er eerst aangeleerd worden?
  • Moet ik een beginnende verdediger al direct met materiaal laten spelen?
  • Hoe schrijf ik oefeningen voor beginnende en iets gevorderde verdedigers.
  • Is alleen verdedigen in het huidige tafeltennis voldoende of dient een verdediger ook over een goede aanval te beschikken?
Veel vragen waar een trainer mee te maken kan krijgen maar waar niet altijd een eensluidend antwoord op te vinden is. Luc Janssen zal proberen zo veel mogelijk duidelijkheid in deze materie te scheppen.
 
 

Trainerslicentiesysteem

Sinds 1999 is het trainerslicentiesysteem van kracht. Na het behalen van een trainersdiploma dient een trainer zijn of haar kennis en deskundigheid op peil te houden door het volgen van bijscholingen. Voor het behoud van de trainerslicentie dient de trainer voldoende bijscholingen te volgen en voldoende training te geven. Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij u naar het trainerslicentiereglement.
 

Kosten

De kosten bedragen € 35,00 voor leden van de VVTT en € 47,50 voor niet-leden. De verschuldigde bijdrage dient te worden overgemaakt op bankrekening 55.37.32.986 t.n.v. Vereniging Tafeltennis Trainers te Vlaardingen onder vermelding van RTB Gelre 19-04-2012.