De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Landelijke Technische Bijeenkomst en ALV


Datum: Zondag 22 april 2012
Onderwerp: Prestatiesport in een vereniging
Inleiders: Theo Rieken en Trinko Keen
Locatie: TN, Luciaweg 9, Nijmegen
Tijd: 10.00 – 16.45 uur
   
ALV en lunch: 13.00 – 14.30 uur

 

De stukken voor de ALV zullen binnenkort via deze website beschikbaar komen.

Inhoud landelijke technische bijeenkomst

De VVTT heeft TN bereid gevonden om haar technisch jeugdbeleid en de werkwijze die hier uit voortvloeit te delen met belangstellende trainers. Een ervaringsuitwisseling die voor het eerst op de agenda van de VVTT staat. De dag wordt geleid door de verantwoordelijke trainer voor het technisch beleid van de afgelopen zeven jaar:
 
THEO RIEKEN
 
 
 
Theo werkt al die jaren samen met verschillende collegatrainers die allen een bijdrage hebben geleverd aan de prestaties van alle jeugdspelers. Hij is bereid om de documenten waarop het technisch beleid is gestoeld ter beschikking van de deelnemers te stellen. 
 
Voor Tafeltennis Nijmegen is gekozen omdat zij zich richten op de prestatiesport (dus geen topsport) en de afgelopen jaren, gemeten naar het aantal A en B-licenties voor de jeugd, structureel bij de beste 5 verenigingen van Nederland hebben behoord. TN traint bruto 6 uur (3 x 2 uur) in de week en dat resulteerde ook in een aantal Nederlandse Kampioenen.
 
Daarnaast heeft de VVTT
 
TRINKO KEEN
 
– ex-topspeler en thans directeur van het jeugdsportfonds – bereid gevonden deze dag te openen. Hij zal ingaan op de vraag waaraan een vereniging in deze tijd moet voldoen om tot prestatie te komen. Zoals een ieder wel weet zijn Trinko en Theo jarenlang een succesvol duo geweest in de topsport.
 
Wij zijn er van overtuigd dat deze ervaringsuitwisseling een must is voor alle trainers.
 
 

Trainerslicentiesysteem

Sinds 1999 is het trainerslicentiesysteem van kracht. Na het behalen van een trainersdiploma dient een trainer zijn of haar kennis en deskundigheid op peil te houden door het volgen van bijscholingen. Voor het behoud van de trainerslicentie dient de trainer voldoende bijscholingen te volgen en voldoende training te geven. Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij u naar het trainerslicentiereglement.
 

Kosten

De kosten bedragen € 55,00 voor leden van de VVTT en € 85,00 voor niet-leden. De verschuldigde bijdrage dient te worden overgemaakt op bankrekening 55.37.32.986 t.n.v. Vereniging Tafeltennis Trainers te Vlaardingen onder vermelding van LTB 22-04-2012.