De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VVTT laat van zich horen op bondsraadsvergaderingen

De voorzitter van de VVTT, Luc Janssen, heeft op de bondsraadsvergaderingen van 20 mei en 18 november 2006 twee presentaties gehouden. In de eerste bijdrage werd de VVTT voorgesteld en werd de link gelegd tussen ledenwerving en –behoud (de belangrijkste doelstelling van de NTTB is tenslotte groei naar 50.000 leden) en goed opgeleid kader. Trainers spelen volgens de VVTT een centrale rol bij ledenwerving en –behoud. De rol van de trainers is daarbij kwalitatief: kwaliteit bieden is om meerdere reden erg belangrijk in het trainersvak. Op de eerste plaats MOET een trainer zichzelf constant willen verbeteren; hij of zij is nooit uitgeleerd. Verder is onze sport nog volop in ontwikkeling; om dat bij te houden is het bijwonen van technische bijeenkomsten een prima middel. De rol van de NTTB is het professionaliseren van onze sport:

 
goede trainersopleidingen (op dat terrein gebeurt op dit moment veel goeds, maar het is te veel afhankelijk van de goedwillende vrijwilliger);
deelname aan deze trainersopleidingen dient gestimuleerd te worden;
het licentie-reglement moet serieuzer genomen worden (bijvoorbeeld geen afdelings- of bondstrainingen door trainers zonder geldige trainerslicentie);
bij een professionele benadering hoort ook een professionele vergoeding; niet alleen voor trainers, maar bijvoorbeeld ook voor docenten aan trainersopleidingen.
In de tweede bijdrage stonden de trainersopleidingen centraal. Er worden de laatste jaren steeds minder A- en jeugdtrainersopleidingen georganiseerd. Dat is moeilijk te rijmen met de hoofddoelstelling van ledengroei. De bondsraad was niet echt blij met deze laatste constatering en voelde zich een beetje aangevallen: A- en jeugdtrainersopleidingen worden immers door afdelingen georganiseerd en vertegenwoordigers van de afdelingen vormen de bondsraad. De powerpoint-slides van de presentaties zijn via deze site te downloaden.