De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

GTTC zet met VVTT stip op de horizon

GTTC uit Groningen is een vereniging met historie en het eerste herenteam speelt tweede divisie. De laatste jaren is het niveau bij de jeugd gedaald. Door een nieuwe intensieve aandacht voor jeugd met goed opgeleide trainers moet het aantal jeugdleden en het niveau weer omhoog. Een nieuwe hoofdtrainer is gevonden in de persoon van Thomas Groenevelt. Voor GTTC was dit een goede reden grondig na te gaan denken over haar toekomst. Tafeltennis is de basis, maar dan nog kun je alle kanten op!

Luc Janssen van de VVTT werd bereid gevonden als onafhankelijke gespreksleider een aftrap te geven aan deze discussie over identiteit, doelstellingen, speerpunten, acties en prioriteiten; kortom samen met de VVTT is een start gemaakt om een stip op de horizon te plaatsen. Luc gaf aan dat het daarbij belangrijk is keuzes te maken en een heldere stip kort en bondig te beschrijven. Daarbij werd een vergelijking gemaakt met keuzes die succesvolle ondernemingen maken: je gaat voor de laagste kosten (“operational excellence”), de beste service (“customer intimacy”) of het beste product (“product leadership”). Kortom: je bent als organisatie goedkoop, gezellig of goed; je kunt het niet allemaal zijn!

Tijdens een sessie van twee uur werden de aanwezigen geprikkeld en uitgedaagd. Er bleek een vurige wens om weer volop met jeugd aan de slag te gaan, maar er was ook angst dat de trainers hun eigen gang zouden gaan en te weinig rekening zouden houden met het draagvlak binnen de vereniging. GTTC is een vereniging van mensen die graag bezig zijn met tafeltennis: actief en passief. Alles wat GTTC doet met de passie “tafeltennis” staat in het teken van de versterking van de vereniging: duurzaamheid, betrokkenheid, kwaliteit en draagvlak zijn daarbij de kernwaarden. GTTC wil eerst de nadruk leggen op een vereniging waar alle (jeugd)leden (en hun ouders!) veel aandacht krijgen. Als het aantal jeugdleden is toegenomen, kan daarna de koers ingezet worden richting een verdere stijging van het niveau. In vervolgsessies zal dit concept verder worden uitgewerkt; de eerste keuze is gemaakt en nu is het van belang de weg naar een concrete stip op de horizon uit te zetten.

De deelnemers aan de bijeenkomst kregen van de VVTT allemaal twee exemplaren van VISIE uitgereikt. Uw vereniging ook een inspirerende sessie met de VVTT? Neem dan contact op met Luc Janssen.