De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Het is 2012!

Onze nieuwe website is nu twee weken online. We hebben enthousiaste reacties gekregen en de discussies op het forum beginnen op gang te komen. Er hebben zich in twee weken ook al drie nieuwe leden via de website aangemeld. Met de website en de aanstelling van Frank du Bois hebben we een flinke stap gezet in de vaart der volkeren. We kunnen het jammer vinden, maar de tijd dat alle taken in een moderne vereniging door vrijwilligers gedaan kunnen worden is voorbij. Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van de contributie en de kosten van onze activiteiten. We willen een actieve vereniging zijn en we kunnen gelukkig leden vinden die mee willen denken en praten over onze toekomst en enkele activiteiten voor de VVTT willen uitvoeren. Dat is echter niet genoeg om onze  ambitieuze doelstellingen te realiseren. We staan volledig achter de keuze om meer kwaliteit en continuïteit te bieden aan onze leden en daar hogere bijdragen voor te vragen.
 

Wereldkampioenschappen

In 1955 werden de wereldkampioenschappen in Utrecht gehouden; vorig jaar in Rotterdam. We hebben kunnen constateren dat onze sport op mondiaal niveau een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, zowel op het gebied van de kwaliteit van het spel als op het gebied van de omgevingsfactoren (tafels, pers, sponsoren). Als we kritisch naar onze bond, afdelingen, verenigingen en onszelf (de Nederlandse trainers) kijken moeten we constateren dat we de ontwikkelingen niet goed genoeg gevolgd hebben. We zijn overigens in goed gezelschap, want dat geldt naar mijn mening voor vrijwel alle Europese tafeltennislanden (wellicht Frankrijk en Duitsland uitgezonderd). Het is voor ons lastig om de bond en de afdelingen te veranderen, maar onze invloed op de verenigingen en met name onszelf is een stuk groter. Het gaat dan met name om de uitstraling: stralen we uit dat tafeltennis een echte sport is of blijven we het als een spelletje zien? Dat hoeft niet te betekenen dat we alle sterke punten uit onze geschiedenis overboord moeten gooien, maar we moeten wel kijken wat onze rol is in het huidige Nederlandse sportlandschap.
 

Bijscholingen

Ook in dit kader zullen we de komende maanden interessante activiteiten organiseren. Op 22 april houden we in Nijmegen een landelijke bijeenkomst, waarin Trinko Keen zijn licht laat schijnen over de moderne vereniging. Theo Rieken zal ons een kijkje laten nemen in zijn trainerskeuken. Verder houden we die dag ook weer een algemene ledenvergadering.
Frank Rengenhart heeft een tijdje in New York gewoond. Daar heeft hij meegewerkt om tafeltennis populair te maken. Hij zal zijn ervaringen en met name zijn visie op de manier waarop we dat in Nederland kunnen toepassen met ons delen bij een bijeenkomst in Hilversum op 14 juni aanstaande. Het Nederlandse sportlandschap is de afgelopen decennia enorm veranderd; datzelfde geldt voor onze sport op mondiaal niveau. We moeten mee, we hebben geen keuze. Laten we het dan ook maar op een leuke manier doen! We zien jullie graag bij onze bijeenkomsten. Houd deze site in de gaten voor de aankondigingen, zowel voor deze bijeenkomsten als voor de overige bijeenkomsten.
 

Wie is wie?

Wist je trouwens dat onze leden de  trainersbiografie en enkele andere interessante gegevens zichtbaar kunnen maken voor andere leden? Je gegevens kun je wijzigen via het Dashboard; bij je naam kun je dan via “Mijn profiel” de gegevens aanpassen. De gegevens zijn zichtbaar (als je bent ingelogd) op het onderdeel Leden.

 

Previous Article
Next Article