De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Contributie 2012

De algemene vergadering heeft besloten de contributie voor 2012 te verhogen van 55 euro naar 60 euro per jaar. De begroting voor 2012 geeft nog een begroot verlies, maar het is de bedoeling een sluitende begroting voor 2013 te presenteren. Hiervoor zal een extra ledenvergadering in de tweede helft van 2012 bijeen worden geroepen.

 

Previous Article