De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

De basis van het tafeltennis; het aanleren en corrigeren van houding, voetenwerk en slagen bij de beginnende en iets gevorderde tafeltennisser

Logo VVTT
afdlimbslt

De VVTT(Vereniging Voor Tafeltennis-Trainers) en de SLT(Samenwerking Limburgse Tafeltennistrainers) organiseren een bijscholing voor trainers en assistenten.

 

Inleider is Theo Rieken (Theo behoeft eigenlijk geen introductie, want weinigen die hem niet zullen kennen. Hij was jarenlang de opleidingsfunctionaris binnen de NTTB en nog steeds geeft hij zijn medewerking aan tal van bijscholingen binnen onze sport).        

Deze bijscholing zal plaatsvinden in de zaal van TTV Megacles Maaslandlaan 3 in Weert op woensdag 11 januari van 18.30 uur tot 21.00 uur, dit kan mogelijkerwijs ook iets uitlopen. Deelnemers worden verzocht rond 18.00 uur aanwezig te zijn, bij aankomst wordt koffie of thee met belegde broodjes aangeboden.

Het thema van deze middag zal zijn

De basis van het tafeltennis; het aanleren en corrigeren van houding, voetenwerk en slagen bij de beginnende en iets gevorderde tafeltennisser. Aandacht voor waarneming en motoriek zijn hierbij van essentieel belang.

Deze bijscholing wordt een vervolg op de succesvolle bijscholing die in 2015 heeft plaatsgevonden. Door het grote aantal deelnemers destijds werd dit THEMA meer een theoretische bijscholing en aan de praktijk kon slechts kort aandacht aan worden besteed. Ditmaal zullen de deelnemers ervaren hoe je hier in de praktijk mee aan de slag kunt gaan. Er zal een groep van ongeveer maximaal 10 kinderen worden uitgenodigd om aan deze bijscholingstraining deel te nemen. Als er trainers zijn die graag enkele kinderen van hun vereniging mee willen brengen dienen zij vooraf contact op te nemen met Wiel Schers.

De eigen bijdrage voor deze bijscholing bedraagt € 15,00 (dit is inclusief een kopje koffie of thee met belegde broodjes bij aankomst) .

Inschrijven voor deze bijscholing kan bij Anco Balfoort of bij Wiel Schers. Liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 december.

Wij wensen alle deelnemers een leerzame middag en laten wij hopen dat we het maximale aantal deelnemers mogen begroeten op woensdag 11 januari 2017.

 

Namens de VVTT en de SLT,
Theo Rieken, Wiel Schers, Anco Balfoort en Huub Thijssen.