De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

uitnodiging ALV en brainstormsessie

Beste leden van de VVTT,  Logo VVTT

Op zaterdag 2 mei om 11.00 uur organiseren wij bij VTV (Helmkruid 9, 3434 CT Nieuwegein)  een brainstormsessie om onze vereniging de broodnodige nieuwe impulsen te geven. Na deze sessie, zal de ALV plaatsvinden.  Dit zal om 13.00 uur zijn.

 

De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag ALV 20 mei 2014
  4. Algemeen jaarverslag 2014
  5. Financieel jaarverslag 2014
  6. Verslag kascommissie 2014
  7. Begroting 2015
  8. Uitkomsten brainstormsessie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om bij de ALV en/of brainstormsessie aanwezig te zijn. Graag horen wij of u erbij bent.  Met vriendelijke groet,

Martijn Spithoven
Secretaris VVTT
martijn@detafeltennistrainer.nl