De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Samen met de VVTT een bijscholing organiseren?

De VVTT organiseert al jaren bijscholingen ter verdieping van de kennis van de Nederlandse tafeltennistrainer. Samenwerking wordt nadrukkelijk gezocht met allerlei instanties; je kunt hierbij denken aan trainersbedrijven, afdelingen en verenigingen. Zo hebben we dit jaar al op deze manier bijeenkomsten gehouden in samenwerking met de afdeling Zuidwest en detafeltennistrainer.nl.

Actuele gesprekken

Op dit moment is er al contact met enkele individuele verenigingen waarin mogelijkheden tot verdere samenwerking worden verkend. De VVTT moedigt het zeer aan om samen met anderen, die het opleiden van tafeltennistrainers een warm hart toedragen, technische bijscholingen te organiseren. Dit alles onder het credo “samen sterker”. Bij interesse in een verkennend gesprek kan contact worden opgenomen met Martijn Spithoven.

Bijscholing samen met de afdeling Limburg
Bijscholing samen met de afdeling Limburg