De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag “Voetenwerk: De basis voor een goede techniek” 26-11-2012 Utrecht

 Onder leiding van Theo Rieken, een ervaren rot in het vak, werd het thema vooral op een praktische wijze ingevuld. Na een korte inleiding werd de gehele bijeenkomst in de praktijk behandeld. 

Theo maakte vooraf duidelijk dat het zijn visie is op dit thema en dat ook andere leerstrategieën succesvol kunnen werken. Niettemin stelde hij daarbij wel dat we ons moeten realiseren dat we in Europa, en beter nog in Nederland, de jeugd opleiden.

Na een korte inleiding werden alle deelnemers uitgedaagd om de ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen, maar vooral de problemen die zij tegenkomen voor te leggen. Hier werd niet alleen theoretisch op ingegaan, maar dikwijls moesten deelnemers zelf aan de slag om de mogelijke oplossingen te ervaren. Dat het thema bijna in zijn geheel in de praktijkzaal werd behandeld werkte inspirerend. 

In de inleiding van de uitgereikte hand-out stelt Theo:

 Niettemin weten wij als trainers (en dat hebben we ook zo geleerd) dat het voetenwerk ten dienste staat aan de juiste uitvoering van de slagen. We moeten zorg dragen dat de spelers in een zo optimaal mogelijke uitgangshouding en -positie komen om de voorgenomen slag uit te kunnen voeren. Interessant is de vraag wat er gebeurt als de techniek van de slag niet juist wordt uitgevoerd. Is het dan nog mogelijk om daarna efficiënt te bewegen? In mijn optiek niet. Dat betekent voor mij dat voor goed voetenwerk zowel de techniek van het bewegen als de techniek van de slagen gelijkwaardig aandacht verdienen in de training: het een kan niet los worden gezien van het ander’.

Een stelling name die gelijk al vragen opriep. Door de verhoging van de snelheid van het spel hebben enigszins gewijzigde voetenwerktechnieken hun intrede gedaan in het tafeltennis. De deelnemers hebben deze in de praktijk mogen ervaren. Hier en daar moesten een paar oude opvattingen overboord worden gegooid.

In het laatste deel van bijeenkomst, nadat eveneens kennis was gemaakt met de fysieke oefenstof die ten dienste staat aan de huidige technieken van het voetenwerk, werd met het beantwoorden van de gestelde vragen duidelijk waarom Theo efficiënt bewegen en de techniek van de slagen niet los van elkaar ziet. De antwoorden op de gestelde vragen werden eveneens door middel van meerballentraining met enige (aangewezen) enthousiaste deelnemers aan de tafel gedemonstreerd.

 Om 22.30 uur wenste Theo iedereen een wel thuis met als opdracht om goed na te denken over de naar voren gebrachte kennis, ervaringen en opmerkingen en zelf daarin keuzes durven te maken. Trainers moeten een eigen visie ontwikkelen en daarbij dankbaar gebruik maken van inzichten en ervaringen van anderen. Een bijeenkomst waar iedereen wel het een en ander heeft opgestoken dat goed gebruikt kan worden in zijn/haar eigen praktijk.

Dinsdag 19 februari 2013 wordt dit thema nog eens aangebonden in de omgeving van Eindhoven.

Deelnemers aan de scholing.

Matthijs Assmann, Trainer 3, Never Despair
Remi Beelen, Trainer 4, De Toekomst
Bart Bosgoed, Trainer 3, NN
Jeroen Christianen, Trainer 3, ODT/Tanaka
Henk Dijkman, geen, Over ’t Net
Wim Fassotte, Trainer 4, TTVN
Dennis Fritz, Trainer 3, De Stuiterd
Wim Gentenaar, Trainer 3, Smash-Monster
Martijn Grimme, Trainer 4, ZTTV
Jacob ten Have*, Trainer 4, SVE
Rob Huizinga, Trainer 4, Markiezaat
Wim Kielen, Trainer 3, TTVN
Sander Kuyvenhoven, geen, Smash-Monster
Martin Lindenaar, Trainer 3, TTVN
Ming Chu, Trainer 3, Xerxes
Bert van Schaik, Trainer 2, VTV (N)
Juliet van Veen, Trainer 4, Hoogland
Inge Wevers, Trainer 3, Litac
Lars Wildenborg, Trainer 4*, Litac 
*   Trainer 4 in opleiding