De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Bijscholing oefenstof vanuit wedstrijden

Datum: vrijdag 19 mei 2017
Thema: Oefenstof vanuit wedstrijden
Inleiders: Luc Janssen
Locatie: TTV Taverbo, De voetboog 18
5283WL Boxtel
Tijd: 20.00–23.00 uur
Kosten: VVTT-leden: 10,00 euro
Anderen: 15,00 euro

Inhoud bijeenkomst

We zien onze spelers vaak tijdens de trainingen. Als het goed is zien we hen ook regelmatig wedstrijden spelen. In die wedstrijden zien we vaak dingen minder goed uitgevoerd worden dan op de trainingen; zeker op belangrijke punten. Hoe kunnen we de wedstrijd dichter bij de training brengen?
Vanuit de wedstrijden definiëren we aandachtspunten: punten die (nog) beter kunnen om in wedstrijden progressie te boeken. Hoe kunnen we die aandachtspunten omzetten in goede en gerichte oefenstof?
We zullen in deze bijscholing vanuit een praktisch oogpunt ingaan op impliciet trainen. Vanuit trainingsmethodes als foutloos leren, eindpunt-leren en metafoorleren zullen we met elkaar oefeningen ontwerpen.
Heb je zelf oefeningen bedacht waarmee een speler goede vooruitgang heeft geboekt? Neem de oefening mee en laat hem demonstreren aan je collega’s. Het kan natuurlijk ook zijn dat je juist blijft hangen bij een aandachtspunt van een van je spelers. Ook dat kun je meenemen, zodat we met elkaar een weg naar een oplossing kunnen uitwerken.

Inleider: Luc Janssen

Luc Janssen is een van de trainers in Nederland die in het bezit is van de hoogste trainerslicentie. In het verleden is hij jeugdbondscoach geweest en bij diverse verenigingen actief geweest (o.a. VTV, Scyedam en Never Despair).  Frank Rengenhart, Nermin Smajic, Koen Hageraats en Rajko Gommers zijn enkele spelers die hij heeft opgeleid.

Trainerslicentiesysteem

Deze bijscholing telt mee voor licentiebehoud. Elke deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Doelgroep en kosten

De bijeenkomst is gericht op trainers die in verenigingen met jeugd actief zijn. Ook trainers die nog geen trainersopleiding hebben gevolgd, zijn van harte welkom. De bijeenkomst geldt voor licentiebehoud voor trainers met TT2- en TT3-licentie. Inschrijving verplicht tot betaling.
De kosten voor deze bijeenkomst zijn 10 euro voor leden van de VVTT en 15 euro voor niet-leden.

Aanmelding bijeenkomst Boxtel