De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

“Alleen verliezen of liever samen winnen” en Voetenwerk

Aan: Trainers en verenigingen in de afdeling Noord

Samen werken aan ontwikkeling technisch beleid van verenigingen in de afdeling Noord.

Themabijeenkomst

ALLEEN VERLIEZEN OF SAMEN WINNEN?

Met aansluitend een technische verdieping in het voetenwerk

In de afdeling Noord zien we steeds meer verenigingen die aan het samenwerken zijn. Zoals bijvoorbeeld met combinatieteams in de competitie of gezamenlijke trainingen. Dergelijke samenwerkingsvormen stimuleren en intensiveren we graag binnen de afdeling Noord door samen in gesprek te gaan over mogelijkheden en wat die voor de vereniging kan betekenen. Op zondag 5 oktober organiseren wij in Middelstum hierover een bijeenkomst.

Het thema van de bijeenkomst is: ALLEEN VERLIEZEN OF LIEVER SAMEN WINNEN? Onder leiding van Theo Rieken bespreken we met elkaar wat de verenigingen en de afdeling kunnen winnen door samen te werken.

Aansluitend (na de lunch) organiseren we nog een praktische technische verdieping in het VOETENWERK eveneens o.l.v. Theo.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met de VVTT (Vereniging Van Tafeltennis Trainers) georganiseerd. Deelname aan de bijeenkomst geldt mede voor het behoud van je trainerslicentie. We ontvangen je graag met koffie en thee.

Met vriendelijke groet,

NTTB AFDELING NOORD

Wouter Fokkens Bestuurslid Jeugdzaken

Themabijeenkomst technisch beleid verenigingen

Zondag 5 oktober 2014 in Middelstum

  • Doel: Samen werken aan ontwikkeling technisch beleid verenigingen afdeling Noord
  • Deelnemers: Uitgangspunt zal zijn voor trainers 2, maar trainers 3 zijn natuurlijk ook van harte welkom. Daarnaast is ook technisch- en bestuurlijk kader welkom gezien het onderwerp samenwerking. Deze bijeenkomst komt in aanmerking voor het verlengen van de licentie voor trainers. Zij ontvangen van de VVTT dan ook een certificaat als bewijs van deelname.

Programma

Datum: Zondag 5 oktober 2014

Plaats: TTV Midstars, Coendersweg 15a in Middelstum

Docent/gespreksleider: Theo Rieken

Theo RTB 9-1-14

11:00 – 11:30 Ontvangst koffie/thee
11:30 – 13:00 Thema 1 “Alleen verliezen of liever samen winnen”
13:00 – 13:30 Lunch (broodjes + soep)
13-30 – 15:00 Thema 2 “Voetenwerk” (Sportkleding meebrengen)
15:00 – 15:15 Evaluatie en sluiting

Inschrijving

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Wouter Fokkens (jeugdzaken@nttbnoord.nl), graag voor 29 september.

Vermeld hierin:

  • Je naam
  • Vereniging
  • Email adres
  • Telefoonnummer
  • Trainersdiploma
  • Bondsnummer (i.v.m. licentiebehoud)

Eventuele bestuurders die zich opgeven voor Thema 1, geef dan aan of je mee wilt doen met de lunch. Voor trainers is het verplicht om bij beide thema’s aanwezig te zijn dit i.v.m. licentiebehoud.

We vragen aan alle deelnemers, ook voor de bestuurders die alleen Thema 1 volgen, een eigen bijdrage van €5,00. Dit kan betaald worden op de dag zelf.